"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 20           Năm 2013 Ngày 29 tháng 7 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
16-07-2013 Nghị quyết số 01/2013/NQ-HĐND về nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối năm 2013. 03
16-07-2013 Nghị quyết số 02/2013/NQ-HĐND về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách huyện năm 2012. 07
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
23-07-2013 Nghị quyết số 01/2013/NQ-HĐND về tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2012. 09
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
05-07-2013 Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định về trình tự, thủ tục tiếp nhận và xử lý đơn tố cáo, giải quyết tố cáo trên địa bàn thị xã. 11
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
23-07-2013 Nghị quyết số 07/2013/NQ-HĐND về tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2012 Thành phố Thủ Dầu Một. 22
23-07-2013 Nghị quyết số 08/2013/NQ-HĐND về việc sử dụng nguồn thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2013, sử dụng kết dư ngân sách năm 2012. 24
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
16-07-2013 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Dầu tiếng Khóa III, nhiệm kỳ 2011-2016. 26
16-07-2013 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Dầu tiếng khóa III, nhiệm kỳ 2011-2016. 27
PHẦN HỆ THỐNG VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG ĐĂNG CÔNG BÁO THÁNG 6 NĂM 2013 28  
41,299,148 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner