"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 33           Năm 2013 Ngày 12 tháng 11 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
25-10-2013 Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định về chế độ tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 03
PHẦN Văn bản khác
Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án Nâng cao PCI tỉnh
30-10-2013 Quyết định số 27/QĐ-BCĐ ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án Nâng cao Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh Bình Dương. 19
30-10-2013 Quyết định số 28/QĐ-BCĐ về việc thành lập Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án Nâng cao Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh Bình Dương. 25
PHẦN HỆ THỐNG VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG ĐĂNG CÔNG BÁO THÁNG 10 NĂM 2013 28  
41,308,761 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner