"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 40           Năm 2013 Ngày 03 tháng 12 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
19-11-2013 Quyết định số 37/2013/QĐ-UBND về việc phân cấp trong đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 03
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
28-11-2013 Chỉ thị số 17/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống hạn, nhiễm mặn và cháy rừng trong mùa khô năm 2014. 08
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
25-11-2013 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND thị xã Thuận An khóa X, nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Đỗ Thành Tâm. 11
25-11-2013 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND thị xã Thuận An khóa X, nhiệm kỳ 2011 – 2016 đối với ông Trần Thanh Liêm. 12
25-11-2013 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã khóa X, nhiệm kỳ 2011 – 2016. 13
25-11-2013 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND thị xã khóa X, nhiệm kỳ 2011 – 2016. 14
PHẦN HỆ THỐNG VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG ĐĂNG CÔNG BÁO THÁNG 11 NĂM 2013 15  
41,308,772 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner