"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 53           Năm 2014 Ngày 16 tháng 12 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
04-12-2014 Quyết định số 42/2014/QĐ-UBND ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên, tính tiền cấp quyền khai thác nước và khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 02
04-12-2014 Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 05
04-12-2014 Quyết định số 44/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 20
08-12-2014 Quyết định số 45/2014/QĐ-UBND về việc giao dự toán điều chỉnh thu, chi ngân sách năm 2014 cho huyện Bắc Tân Uyên. 43
08-12-2014 Quyết định số 46/2014/QĐ-UBND về việc giao dự toán điều chỉnh thu, chi ngân sách năm 2014 cho thị xã Tân Uyên. 45
08-12-2014 Quyết định số 47/2014/QĐ-UBND về việc giao dự toán điều chỉnh thu, chi ngân sách năm 2014 cho thị xã Bến Cát. 46
08-12-2014 Quyết định số 48/2014/QĐ-UBND về việc giao dự toán điều chỉnh thu, chi ngân sách năm 2014 cho huyện Bàu Bàng. 47
39,892,890 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner