"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 30 + 31           Năm 2014 Ngày 13 tháng 5 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
26-04-2014 Nghị quyết số 05/2014/NQ-HĐND8 về việc thay đổi giờ làm việc hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 03
Ủy ban nhân dân tỉnh
25-04-2014 Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp công tác quản lý lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 05
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
17-04-2014 Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND về việc phân cấp trong đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn thị xã Dĩ An. 18
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
29-04-2014 Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân lâm thời huyện Bắc Tân Uyên - nhiệm kỳ 2011-2016. 22
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
26-04-2014 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND8 xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 41
Ủy ban nhân dân tỉnh
29-04-2014 Chỉ thị số 11/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp phòng chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2014. 42
PHẦN HỆ THỐNG VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG ĐĂNG CÔNG BÁO THÁNG 3 NĂM 2014 46  
41,299,176 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner