"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 01 + 02           Năm 2014 Ngày 03 tháng 01 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
13-12-2013 Quyết định số 39/2013/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch điều chỉnh đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013. 03
18-12-2013 Quyết định số 40/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định về chính sách, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 05
20-12-2013 Quyết định số 41/2013/QĐ-UBND tổng quyết toán ngân sách năm 2012. 56
20-12-2013 Quyết định số 42/2013/QĐ-UBND về dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2014. 58
20-12-2013 Quyết định số 43/2013/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014. 60
20-12-2013 Quyết định số 45/2013/QĐ-UBND về việc ban hành danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh Bình Dương thời kỳ 2014-2015. 62
20-12-2013 Quyết định số 46/2013/QĐ-UBND về phân cấp sử dụng Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh Bình Dương. 65
20-12-2013 Quyết định số 49/2013/QĐ-UBND về chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 67
41,009,527 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner