"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 07 + 08           Năm 2014 Ngày 22 tháng 01 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
11-12-2013 Quyết định số 38/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định về việc cấp Giấy phép quy hoạch trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 03
20-12-2013 Quyết định số 48/2013/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch Phát triển kinh tế - xã hội năm 2014. 16
20-12-2013 Quyết định số 50/2013/QĐ-UBND về việc quy định mức trích kinh phí từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước đối với Thanh tra tỉnh và thanh tra sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 18
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
17-12-2013 Nghị quyết số 09/2013/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh Huyện năm 2014. 20
17-12-2013 Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND về dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách huyện năm 2014. 25
17-12-2013 Nghị quyết số 11/2013/NQ-HĐND về phê chuẩn kế hoạch vốn đầu tư-xây dựng năm 2014. 27
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
18-12-2013 Quyết định số 3281/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Bình Dương đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025. 29
12-12-2013 Chỉ thị số 19/CT-UBND về việc tổ chức các hoạt động và lễ kỷ niệm chào mừng năm mới 2014, Tết Nguyên đán Giáp Ngọ. 43
24-12-2013 Chỉ thị số 20/CT-UBND về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2014. 51
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
17-12-2013 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND về Chương trình hoạt động và giám sát của Hội đồng nhân dân Huyện năm 2014. 57
17-12-2013 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND về Chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân Huyện năm 2014. 60
17-12-2013 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của thị trấn Dầu Tiếng. 62
41,005,769 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner