"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 13 + 14           Năm 2014 Ngày 28 tháng 2 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
16-01-2014 Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung quy định chế độ miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với các cơ sở thực hiện xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định 46/2010/QĐ-UBND ngày 22/12/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương. 03
24-01-2014 Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND ban hành “Quy định quản lý các công trình giao thông, chiếu sáng, thoát nước, cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương”. 05
25-01-2014 Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ban hành quy định về quản lý quỹ đất do Nhà nước quản lý (hay còn gọi là quỹ đất công) trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 43
25-01-2014 Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND về việc ban hành đơn giá công tác đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 59
25-01-2014 Chỉ thị số 02/2014/CT-UBND về việc thực hiện công tác Quốc phòng địa phương năm 2014. 62
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
22-01-2014 Quyết định số 210/QĐ-UBND thành lập và giao chỉ tiêu biên chế các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên. 67
22-01-2014 Quyết định số 211/QĐ-UBND thành lập và giao chỉ tiêu biên chế các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên. 69
22-01-2014 Quyết định số 212/QĐ-UBND thành lập và giao chỉ tiêu biên chế các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng. 71
22-01-2014 Quyết định số 213/QĐ-UBND thành lập và giao chỉ tiêu biên chế các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát. 73
41,005,797 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner