"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 15           Năm 2014 Ngày 04 tháng 3 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
28-02-2014 Chỉ thị số 03/2014/CT-UBND về việc trích nộp kinh phí công đoàn 2%. 02
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
27-02-2014 Chỉ thị số 01/2014/CT-UBND về việc thực hiện công tác Quốc phòng địa phương năm 2014. 04
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
26-02-2014 Chỉ thị số 03/CT-UBND về triển khai quán triệt các văn bản Quy phạm pháp luật mới về công tác thống kê và thực hiện hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã. 08
PHẦN HỆ THỐNG VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG ĐĂNG CÔNG BÁO THÁNG 01 NĂM 20014 11  
41,299,089 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner