"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 44 + 45           Năm 2014 Ngày 09 tháng 9 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
12-08-2014 Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 03
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
08-08-2014 Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND về việc điều chỉnh dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2014 thành phố Thủ Dầu Một. 30
08-08-2014 Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh vốn và danh mục đầu tư – xây dựng cơ bản năm 2014. 32
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
01-08-2014 Nghị quyết số 20/2014/NQ-HĐND ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện khóa I, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 34
41,299,076 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner