"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 52           Năm 2014 Ngày 27 tháng 11 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
10-11-2014 Quyết định số 40/2014/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 02
20-11-2014 Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định về công tác văn thư trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 10
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
01-11-2014 Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý nghĩa trang nhân dân trên địa bàn thị xã Dĩ An. 32
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
14-11-2014 Quyết định số 2892/QĐ-UBND quy định định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 40
19-11-2014 Chỉ thị số 28/CT-UBND về việc đẩy mạnh thực hiện việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh. 45
41,299,121 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner