"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 48 + 49           Năm 2014 Ngày 09 tháng 10 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
10-09-2014 Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND về việc quy định chính sách thu hút người có học hàm, học vị về công tác tại Trường Đại học Thủ Dầu Một. 03
16-09-2014 Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND về việc Quy định về phân loại đường, chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng các tuyến đường trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. 08
23-09-2014 Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định về tuần tra, kiểm tra bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 18
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
04-09-2014 Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện Bàu Bàng. 37
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
16-09-2014 Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Bến Cát. 54
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
15-09-2014 Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên, nhiệm kỳ 2011-2016. 62
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
16-09-2014 Quyết định số 2276/QĐ-UBND về việc phê duyệt chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất của 02 khu đất thuộc Ban tổ chức Tỉnh Ủy và Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy (cũ) trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một. 83
30-09-2014 Chỉ thị số 25/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ. 85
41,009,522 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner