"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 05 + 06           Năm 2017 Ngày 12 tháng 01 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
27-12-2016 Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ thị xã Bến Cát. 03
27-12-2016 Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp thị xã Bến Cát. 16
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
23-12-2016 Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND về điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 thành phố Thủ Dầu Một. 26
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
30-12-2016 Quyết định số 6076/QĐ-UBND về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luậthết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một ban hành. 28
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
29-12-2016 Nghị quyết số 134/NQ-HĐND ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên khóa II, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 45
41,192,836 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner