"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 36 + 37           Năm 2017 Ngày 31 tháng 7 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
18-07-2017 Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp quản lý lao động người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 03
21-07-2017 Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND về việc quy định bảng giá tính lệ phí trước bạ đối vớinhàtrên địa bàn tỉnh Bình Dương. 16
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
17-07-2017 Quyết định số 1891/QĐ-UBND bổ sung định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ban Quản lý dự án trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 23
18-07-2017 Quyết định số 1920/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và kéo giảm ùn tắc giao thông năm 2017 và những năm tiếp theo. 25
27-07-2017 Quyết định số 2028/QĐ-UBND về việc phân loại đường để tính giá cước năm 2017. 37
03-07-2017 Chỉ thị số 11/CT-UBND về việc tăng cường công tác Vận động hiến máu tình nguyện năm 2017. 65
17-07-2017 Chỉ thị số 12/CT-UBND về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện nghiêm quy định số lượng, cơ cấu và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 68
18-07-2017 Chỉ thị số 13/CT-UBND về việc tiếp tục thực hiện nghiêm túc hoạt động công vụ tại các cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 71
19-07-2017 Chỉ thị số 14/CT-UBND về việc triển khai Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 02/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2017. 74
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
18-07-2017 Quyết định số 4613/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2017. 78
41,192,862 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner