"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản ngoài Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực  
 Số 50 + 51           Năm 2017 Ngày 22 tháng 12 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
13-12-2017 Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương. 03
18-12-2017 Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND về việc quy định bảng giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô khách trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 08
19-12-2017 Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ, ưu đãi phát triển Kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2018-2020. 11
19-12-2017 Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định về ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 21
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
07-12-2017 Quyết định số 3446/QĐ-UBND về việc đính chính Phụ lục I kèm theo Quyết định số 65/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương. 41
13-12-2017 Quyết định số 3494/QĐ-UBND về việc ủy quyền cấp, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ, thu hồi giấy phép về tài nguyên nước cho một số trường hợp thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh. 43
13-12-2017 Quyết định số 3508/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2017-2020. 45
05-12-2017 Chỉ thị số 24/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp phòng chống hạn, nhiễm mặn và cháy rừng trong mùa khô năm 2018. 63
18-12-2017 Công văn số 5749/UBND-NC v/v bảo đảm trật tự ATGT dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Mậu Tuất và Lễ hội Rằm tháng Giêng 2018. 67
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
08-11-2017 Quyết định số 5877/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2017 (Lần 2). 70
41,192,819 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner