Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2007

Các số Công báo đã xuất bản

Số 01  ngày 09-02
28 văn bản
 
Số 02  ngày 28-02
27 văn bản
 
Số 03  ngày 15-3
39 văn bản
 
Số 04  ngày 06-4
18 văn bản
 
Số 05  ngày 04-5
15 văn bản
 
Số 06  ngày 22-5
19 văn bản
 
Số 07  ngày 08-6
3 văn bản
 
Số 08  ngày 20-6
7 văn bản
 
Số 09  ngày 10-7
10 văn bản
 
Số 10  ngày 20-7
8 văn bản
 
Số 11  ngày 06-8
10 văn bản
 
Số 12  ngày 20-8
56 văn bản
 
Số 13  ngày 04-9
6 văn bản
 
Số 14  ngày 12-9
4 văn bản
 
Số 15  ngày 24-9
7 văn bản
 
Số 16  ngày 05-10
12 văn bản
 
Số 17  ngày 12-10
15 văn bản
 
Số 18  ngày 22-10
9 văn bản
 
Số 19  ngày 30-10
18 văn bản
 
Số 20  ngày 15-11
12 văn bản
 
Số 21  ngày 29-11
9 văn bản
 
Số 22  ngày 10-12
7 văn bản
 
Số 23  ngày 21-12
9 văn bản
 
Số 24  ngày 24-12
7 văn bản
 
Số 25  ngày 28-12
5 văn bản
 
Số 26  ngày 28-12
29 văn bản
 
Số 27  ngày 31-12
25 văn bản
 
Số 28  ngày 31-12
38 văn bản
 

Văn bản đã đăng Công báo

452 văn bản gồm 305 văn bản quy phạm pháp luật và 147 văn bản cá biệt

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo

Tháng 02-2007
55 văn bản
 
Tháng 3-2007
39 văn bản
 
Tháng 4-2007
18 văn bản
 
Tháng 5-2007
34 văn bản
 
Tháng 6-2007
10 văn bản
 
Tháng 7-2007
18 văn bản
 
Tháng 8-2007
66 văn bản
 
Tháng 9-2007
17 văn bản
 
Tháng 10-2007
54 văn bản
 
Tháng 11-2007
21 văn bản
 
Tháng 12-2007
120 văn bản
 

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành

Trung tâm Công báo tỉnh
2 văn bản
 
Hội đồng nhân dân tỉnh
40 văn bản
 
Ủy ban nhân dân tỉnh
237 văn bản
 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
25 văn bản
 
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
17 văn bản
 
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
19 văn bản
 
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
13 văn bản
 
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
17 văn bản
 
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
11 văn bản
 
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
12 văn bản
 
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
19 văn bản
 
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
6 văn bản
 
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
7 văn bản
 
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
1 văn bản
 
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
9 văn bản
 
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
2 văn bản
 
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
11 văn bản
 
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
4 văn bản
 
 
39,892,993 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner