Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2009

Các số Công báo đã xuất bản

Số 01 + 02  ngày 16-02
10 văn bản
 
Số 03 + 04  ngày 02-3
5 văn bản
 
Số 05  ngày 30-3
1 văn bản
 
Số 06  ngày 06-4
1 văn bản
 
Số 07  ngày 17-4
3 văn bản
 
Số 08  ngày 22-4
6 văn bản
 
Số 09  ngày 29-4
15 văn bản
 
Số 10 + 11  ngày 08-5
17 văn bản
 
Số 12 + 13  ngày 18-5
9 văn bản
 
Số 14 + 15  ngày 25-5
12 văn bản
 
Số 16 + 17  ngày 01-6
1 văn bản
 
Số 18 + 19  ngày 01-6
1 văn bản
 
Số 20  ngày 15-6
7 văn bản
 
Số 21  ngày 22-6
4 văn bản
 
Số 22  ngày 25-6
6 văn bản
 
Số 23 + 24  ngày 02-7
1 văn bản
 
Số 25  ngày 03-7
1 văn bản
 
Số 26  ngày 03-7
1 văn bản
 
Số 27  ngày 23-7
3 văn bản
 
Số 28 + 29  ngày 03-8
5 văn bản
 
Số 30 + 31  ngày 07-8
8 văn bản
 
Số 32 + 33  ngày 10-8
31 văn bản
 
Số 34  ngày 17-8
7 văn bản
 
Số 35 + 36  ngày 03-9
8 văn bản
 
Số 37 + 38  ngày 07-9
3 văn bản
 
Số 39  ngày 10-9
1 văn bản
 
Số 40  ngày 10-9
1 văn bản
 
Số 41  ngày 10-9
1 văn bản
 
Số 42  ngày 10-9
1 văn bản
 
Số 43  ngày 10-9
1 văn bản
 
Số 44  ngày 10-9
1 văn bản
 
Số 45  ngày 10-9
1 văn bản
 
Số 46  ngày 10-9
1 văn bản
 
Số 47  ngày 10-9
1 văn bản
 
Số 48  ngày 10-9
1 văn bản
 
Số 49  ngày 10-9
1 văn bản
 
Số 50  ngày 10-9
1 văn bản
 
Số 51 + 52  ngày 10-9
1 văn bản
 
Số 53 + 54  ngày 24-9
8 văn bản
 
Số 55 + 56  ngày 09-10
6 văn bản
 
Số 57  ngày 15-10
1 văn bản
 
Số 58  ngày 15-10
1 văn bản
 
Số 59  ngày 15-10
1 văn bản
 
Số 60  ngày 15-10
1 văn bản
 
Số 61  ngày 15-10
1 văn bản
 
Số 62  ngày 15-10
1 văn bản
 
Số 63  ngày 15-10
1 văn bản
 
Số 64  ngày 15-10
1 văn bản
 
Số 65  ngày 15-10
1 văn bản
 
Số 66  ngày 15-10
1 văn bản
 
Số 67  ngày 15-10
1 văn bản
 
Số 68  ngày 15-10
1 văn bản
 
Số 69  ngày 15-10
1 văn bản
 
Số 70  ngày 15-10
1 văn bản
 
Số 71  ngày 15-10
1 văn bản
 
Số 72  ngày 15-10
1 văn bản
 
Số 73  ngày 15-10
1 văn bản
 
Số 74  ngày 15-10
1 văn bản
 
Số 75  ngày 15-10
1 văn bản
 
Số 76  ngày 15-10
1 văn bản
 
Số 77  ngày 05-11
6 văn bản
 
Số 78  ngày 10-11
4 văn bản
 
Số 79  ngày 25-11
6 văn bản
 
Số 80  ngày 30-11
3 văn bản
 
Số 81 + 82  ngày 07-12
2 văn bản
 
Số 83 + 84  ngày 14-12
1 văn bản
 
Số 85 + 86  ngày 23-12
1 văn bản
 
Số 87 + 88  ngày 28-12
9 văn bản
 
Số 89 + 90  ngày 29-12
15 văn bản
 
Số 91  ngày 29-12
17 văn bản
 
Số 92  ngày 31-12
22 văn bản
 
Số 93 + 94  ngày 31-12
1 văn bản
 
Số 95  ngày 31-12
1 văn bản
 
Số 96 + 97  ngày 31-12
8 văn bản
 
Số 98 + 99  ngày 31-12
7 văn bản
 

Văn bản đã đăng Công báo

286 văn bản gồm 235 văn bản quy phạm pháp luật và 51 văn bản cá biệt

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo

Tháng 02-2009
10 văn bản
 
Tháng 3-2009
6 văn bản
 
Tháng 4-2009
25 văn bản
 
Tháng 5-2009
38 văn bản
 
Tháng 6-2009
19 văn bản
 
Tháng 7-2009
6 văn bản
 
Tháng 8-2009
51 văn bản
 
Tháng 9-2009
21 văn bản
 
Tháng 10-2009
7 văn bản
 
Tháng 11-2009
19 văn bản
 
Tháng 12-2009
84 văn bản
 

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành

CP
1 văn bản
 
BTNMT
1 văn bản
 
Trung tâm Công báo tỉnh
2 văn bản
 
Hội đồng nhân dân tỉnh
38 văn bản
 
Ủy ban nhân dân tỉnh
136 văn bản
 
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
8 văn bản
 
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
15 văn bản
 
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
10 văn bản
 
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
9 văn bản
 
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
6 văn bản
 
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
9 văn bản
 
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
15 văn bản
 
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
4 văn bản
 
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
3 văn bản
 
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
10 văn bản
 
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
4 văn bản
 
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
9 văn bản
 
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
6 văn bản
 
 
39,667,099 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner