Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2010

Các số Công báo đã xuất bản

Số 01  ngày 12-01
1 văn bản
 
Số 02 + 03  ngày 20-01
9 văn bản
 
Số 04 + 05  ngày 28-01
4 văn bản
 
Số 06  ngày 02-3
5 văn bản
 
Số 07  ngày 22-3
8 văn bản
 
Số 08  ngày 05-4
4 văn bản
 
Số 09 + 10  ngày 26-4
1 văn bản
 
Số 11  ngày 28-4
10 văn bản
 
Số 12 + 13  ngày 18-5
8 văn bản
 
Số 14  ngày 25-5
1 văn bản
 
Số 15  ngày 03-6
7 văn bản
 
Số 16 + 17  ngày 06-7
15 văn bản
 
Số 18  ngày 20-7
21 văn bản
 
Số 19  ngày 03-8
23 văn bản
 
Số 20 + 21  ngày 06-8
1 văn bản
 
Số 22 + 23  ngày 12-8
13 văn bản
 
Số 24 + 25  ngày 20-8
4 văn bản
 
Số 26 + 27  ngày 25-8
7 văn bản
 
Số 28 + 29  ngày 09-9
8 văn bản
 
Số 30 + 31  ngày 14-9
1 văn bản
 
Số 32  ngày 05-10
3 văn bản
 
Số 33  ngày 12-10
4 văn bản
 
Số 34  ngày 02-11
7 văn bản
 
Số 35  ngày 16-11
4 văn bản
 
Số 36  ngày 03-12
6 văn bản
 
Số 37 + 38  ngày 14-12
1 văn bản
 
Số 39 + 40  ngày 17-12
21 văn bản
 
Số 41 + 42  ngày 24-12
1 văn bản
 
Số 43  ngày 24-12
8 văn bản
 
Số 44 + 45  ngày 29-12
11 văn bản
 
Số 46 + 47  ngày 30-12
17 văn bản
 
Số 48 + 49  ngày 31-12
17 văn bản
 
Số 50  ngày 31-12
7 văn bản
 

Văn bản đã đăng Công báo

258 văn bản gồm 187 văn bản quy phạm pháp luật và 71 văn bản cá biệt

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo

Tháng 01-2010
14 văn bản
 
Tháng 3-2010
13 văn bản
 
Tháng 4-2010
15 văn bản
 
Tháng 5-2010
9 văn bản
 
Tháng 6-2010
7 văn bản
 
Tháng 7-2010
36 văn bản
 
Tháng 8-2010
48 văn bản
 
Tháng 9-2010
9 văn bản
 
Tháng 10-2010
7 văn bản
 
Tháng 11-2010
11 văn bản
 
Tháng 12-2010
89 văn bản
 

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành

Hội đồng nhân dân tỉnh
37 văn bản
 
Ủy ban nhân dân tỉnh
105 văn bản
 
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
8 văn bản
 
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
20 văn bản
 
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
17 văn bản
 
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
7 văn bản
 
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
3 văn bản
 
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
11 văn bản
 
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
9 văn bản
 
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
7 văn bản
 
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
4 văn bản
 
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
8 văn bản
 
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
6 văn bản
 
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
11 văn bản
 
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
5 văn bản
 
 
39,669,513 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner