Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2011

Các số Công báo đã xuất bản

Số 01 + 02  ngày 28-01
9 văn bản
 
Số 03 + 04  ngày 02-3
5 văn bản
 
Số 05  ngày 24-3
1 văn bản
 
Số 06 + 07  ngày 31-3
4 văn bản
 
Số 08 + 09  ngày 05-4
8 văn bản
 
Số 10 + 11  ngày 27-4
5 văn bản
 
Số 12 + 13  ngày 05-5
3 văn bản
 
Số 14 + 15  ngày 27-5
5 văn bản
 
Số 16 + 17  ngày 08-6
2 văn bản
 
Số 18 + 19  ngày 05-7
13 văn bản
 
Số 20  ngày 08-7
22 văn bản
 
Số 21 + 22  ngày 14-7
3 văn bản
 
Số 23 + 24  ngày 27-7
1 văn bản
 
Số 25  ngày 28-7
3 văn bản
 
Số 26  ngày 03-8
1 văn bản
 
Số 27  ngày 05-8
10 văn bản
 
Số 28 + 29  ngày 10-8
10 văn bản
 
Số 30  ngày 12-8
1 văn bản
 
Số 31  ngày 16-8
13 văn bản
 
Số 32  ngày 19-8
1 văn bản
 
Số 33  ngày 19-8
12 văn bản
 
Số 34 + 35  ngày 23-8
2 văn bản
 
Số 36  ngày 24-8
11 văn bản
 
Số 37 + 38  ngày 06-9
8 văn bản
 
Số 39 + 40  ngày 07-9
5 văn bản
 
Số 41  ngày 09-9
3 văn bản
 
Số 42  ngày 20-9
7 văn bản
 
Số 43 + 44  ngày 21-9
1 văn bản
 
Số 45 + 46  ngày 23-9
1 văn bản
 
Số 47  ngày 23-9
1 văn bản
 
Số 48  ngày 04-10
8 văn bản
 
Số 49  ngày 04-10
1 văn bản
 
Số 50  ngày 20-10
8 văn bản
 
Số 51  ngày 21-10
3 văn bản
 
Số 52  ngày 29-11
7 văn bản
 
Số 53  ngày 06-12
4 văn bản
 
Số 54 + 55  ngày 06-12
7 văn bản
 
Số 56 + 57  ngày 09-12
1 văn bản
 
Số 58 + 59  ngày 12-12
1 văn bản
 
Số 60 + 61  ngày 12-12
14 văn bản
 
Số 62  ngày 23-12
18 văn bản
 
Số 63  ngày 23-12
7 văn bản
 
Số 64  ngày 23-12
8 văn bản
 
Số 65 + 66  ngày 27-12
9 văn bản
 
Số 67 + 68  ngày 27-12
7 văn bản
 
Số 69 + 70  ngày 28-12
6 văn bản
 
Số 71 + 72  ngày 28-12
1 văn bản
 
Số 73 + 74  ngày 28-12
1 văn bản
 
Số 75 + 76  ngày 28-12
1 văn bản
 
Số 77 + 78  ngày 30-12
5 văn bản
 
Số 79  ngày 30-12
8 văn bản
 
Số 80 + 81  ngày 30-12
8 văn bản
 

Văn bản đã đăng Công báo

303 văn bản gồm 237 văn bản quy phạm pháp luật và 66 văn bản cá biệt

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo

Tháng 01-2011
9 văn bản
 
Tháng 3-2011
10 văn bản
 
Tháng 4-2011
13 văn bản
 
Tháng 5-2011
8 văn bản
 
Tháng 6-2011
2 văn bản
 
Tháng 7-2011
42 văn bản
 
Tháng 8-2011
61 văn bản
 
Tháng 9-2011
25 văn bản
 
Tháng 10-2011
20 văn bản
 
Tháng 11-2011
7 văn bản
 
Tháng 12-2011
106 văn bản
 

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành

Hội đồng nhân dân tỉnh
28 văn bản
 
Ủy ban nhân dân tỉnh
96 văn bản
 
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
10 văn bản
 
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
31 văn bản
 
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
15 văn bản
 
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
9 văn bản
 
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
7 văn bản
 
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
14 văn bản
 
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
24 văn bản
 
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
11 văn bản
 
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
1 văn bản
 
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
3 văn bản
 
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
9 văn bản
 
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
8 văn bản
 
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
19 văn bản
 
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
18 văn bản
 

Thống kê văn bản theo lĩnh vực

An ninh quốc gia
32 văn bản
 
 
 
39,445,351 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner