Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2013

Các số Công báo đã xuất bản

Số 01 + 02  ngày 02-01
7 văn bản
 
Số 03 + 04  ngày 08-01
11 văn bản
 
Số 05 + 06  ngày 15-01
1 văn bản
 
Số 07 + 08  ngày 22-01
1 văn bản
 
Số 09  ngày 29-01
1 văn bản
 
Số 10 + 11  ngày 05-02
5 văn bản
 
Số 12  ngày 27-3
4 văn bản
 
Số 13 + 14  ngày 29-4
6 văn bản
 
Số 15 + 16  ngày 21-5
2 văn bản
 
Số 17 + 18  ngày 05-6
4 văn bản
 
Số 19  ngày 02-7
19 văn bản
 
Số 20  ngày 29-7
8 văn bản
 
Số 21 + 22  ngày 02-8
7 văn bản
 
Số 23 + 24  ngày 02-10
10 văn bản
 
Số 25  ngày 11-10
1 văn bản
 
Số 26 + 27  ngày 11-10
1 văn bản
 
Số 28 + 29  ngày 11-10
1 văn bản
 
Số 30  ngày 11-10
5 văn bản
 
Số 31  ngày 17-10
1 văn bản
 
Số 32  ngày 05-11
5 văn bản
 
Số 33  ngày 12-11
3 văn bản
 
Số 34 + 35  ngày 19-11
1 văn bản
 
Số 36 + 37  ngày 19-11
1 văn bản
 
Số 38 + 39  ngày 26-11
7 văn bản
 
Số 40  ngày 03-12
6 văn bản
 
Số 41 + 42  ngày 17-12
1 văn bản
 
Số 43 + 44  ngày 24-12
27 văn bản
 

Văn bản đã đăng Công báo

142 văn bản gồm 105 văn bản quy phạm pháp luật và 37 văn bản cá biệt

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo

Tháng 01-2013
21 văn bản
 
Tháng 02-2013
5 văn bản
 
Tháng 3-2013
4 văn bản
 
Tháng 4-2013
6 văn bản
 
Tháng 5-2013
2 văn bản
 
Tháng 6-2013
4 văn bản
 
Tháng 7-2013
27 văn bản
 
Tháng 8-2013
7 văn bản
 
Tháng 10-2013
16 văn bản
 
Tháng 11-2013
16 văn bản
 
Tháng 12-2013
34 văn bản
 

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành

BCĐPCI
2 văn bản
 
Hội đồng nhân dân tỉnh
15 văn bản
 
Ủy ban nhân dân tỉnh
66 văn bản
 
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
5 văn bản
 
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
5 văn bản
 
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
4 văn bản
 
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
6 văn bản
 
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
21 văn bản
 
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
6 văn bản
 
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
4 văn bản
 
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
6 văn bản
 
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
2 văn bản
 
 
39,893,724 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner