Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2015

Các số Công báo đã xuất bản

Số 01 + 02  ngày 06-01
19 văn bản
 
Số 03  ngày 06-01
1 văn bản
 
Số 04 + 05  ngày 06-01
1 văn bản
 
Số 06 + 07  ngày 06-01
1 văn bản
 
Số 08 + 09  ngày 06-01
1 văn bản
 
Số 10 + 11  ngày 06-01
1 văn bản
 
Số 12 + 13  ngày 07-01
4 văn bản
 
Số 14  ngày 14-01
1 văn bản
 
Số 15  ngày 20-01
17 văn bản
 
Số 16  ngày 23-01
1 văn bản
 
Số 17 + 18  ngày 23-01
1 văn bản
 
Số 19 + 20  ngày 23-01
1 văn bản
 
Số 21 + 22  ngày 23-01
1 văn bản
 
Số 23 + 24  ngày 23-01
1 văn bản
 
Số 25 + 26  ngày 30-01
1 văn bản
 
Số 27 + 28  ngày 04-02
7 văn bản
 
Số 29  ngày 11-02
4 văn bản
 
Số 30 + 31  ngày 03-3
4 văn bản
 
Số 32 + 33  ngày 11-3
1 văn bản
 
Số 34 + 35  ngày 31-3
4 văn bản
 
Số 36 + 37  ngày 07-4
5 văn bản
 
Số 38 + 39  ngày 21-4
1 văn bản
 
Số 40 + 41  ngày 05-5
10 văn bản
 
Số 42 + 43  ngày 12-5
4 văn bản
 
Số 44 + 45  ngày 19-5
1 văn bản
 
Số 46 + 47  ngày 19-5
1 văn bản
 
Số 48 + 49  ngày 19-5
1 văn bản
 
Số 50 + 51  ngày 03-6
12 văn bản
 
Số 52 + 53  ngày 17-6
3 văn bản
 
Số 54 + 55  ngày 02-7
5 văn bản
 
Số 56 + 57  ngày 30-7
27 văn bản
 
Số 58 + 59  ngày 03-9
9 văn bản
 
Số 60 + 61  ngày 18-9
8 văn bản
 
Số 62 + 63  ngày 21-9
2 văn bản
 
Số 64 + 65  ngày 02-10
7 văn bản
 
Số 66 + 67  ngày 06-10
9 văn bản
 
Số 68 + 69  ngày 26-10
1 văn bản
 
Số 70 + 71  ngày 26-10
1 văn bản
 
Số 72 + 73  ngày 04-11
7 văn bản
 
Số 74 + 75  ngày 12-11
4 văn bản
 
Số 76 + 77  ngày 04-12
4 văn bản
 
Số 78 + 79  ngày 15-12
16 văn bản
 
Số 80 + 81  ngày 30-12
22 văn bản
 

Văn bản đã đăng Công báo

220 văn bản gồm 166 văn bản quy phạm pháp luật và 54 văn bản cá biệt

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo

Tháng 01-2015
44 văn bản
 
Tháng 02-2015
11 văn bản
 
Tháng 3-2015
9 văn bản
 
Tháng 4-2015
6 văn bản
 
Tháng 5-2015
15 văn bản
 
Tháng 6-2015
15 văn bản
 
Tháng 7-2015
32 văn bản
 
Tháng 9-2015
19 văn bản
 
Tháng 10-2015
17 văn bản
 
Tháng 11-2015
11 văn bản
 
Tháng 12-2015
42 văn bản
 

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành

Hội đồng nhân dân tỉnh
55 văn bản
 
Ủy ban nhân dân tỉnh
102 văn bản
 
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
9 văn bản
 
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
12 văn bản
 
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
2 văn bản
 
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
1 văn bản
 
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
5 văn bản
 
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
5 văn bản
 
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
2 văn bản
 
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
2 văn bản
 
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
5 văn bản
 
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
2 văn bản
 
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
4 văn bản
 
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
9 văn bản
 
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
4 văn bản
 
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
1 văn bản
 
 
39,667,250 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner