Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2016

Các số Công báo đã xuất bản

Số 01 + 02  ngày 06-01
6 văn bản
 
Số 03 + 04  ngày 08-01
12 văn bản
 
Số 05 + 06  ngày 12-01
1 văn bản
 
Số 07 + 08  ngày 12-01
1 văn bản
 
Số 09 + 10  ngày 12-01
1 văn bản
 
Số 11 + 12  ngày 12-01
1 văn bản
 
Số 13 + 14  ngày 15-01
1 văn bản
 
Số 15 + 16  ngày 19-01
5 văn bản
 
Số 17 + 18  ngày 21-01
14 văn bản
 
Số 19 + 20  ngày 04-3
9 văn bản
 
Số 21 + 22  ngày 28-4
11 văn bản
 
Số 23  ngày 21-6
8 văn bản
 
Số 24 + 25  ngày 24-6
1 văn bản
 
Số 26 + 27  ngày 06-7
6 văn bản
 
Số 28 + 29  ngày 02-8
8 văn bản
 
Số 30  ngày 08-8
1 văn bản
 
Số 31 + 32  ngày 16-8
11 văn bản
 
Số 33 + 34  ngày 24-8
8 văn bản
 
Số 35 + 36  ngày 06-9
10 văn bản
 
Số 37 + 38  ngày 09-9
9 văn bản
 
Số 39 + 40  ngày 27-9
4 văn bản
 
Số 41 + 42  ngày 14-10
6 văn bản
 
Số 43 + 44  ngày 26-10
7 văn bản
 
Số 45 + 46  ngày 09-11
2 văn bản
 
Số 47 + 48  ngày 15-11
2 văn bản
 
Số 49 + 50  ngày 26-12
8 văn bản
 
Số 51 + 52  ngày 26-12
7 văn bản
 
Số 53 + 54  ngày 27-12
16 văn bản
 
Số 55 + 56  ngày 29-12
1 văn bản
 
Số 57 + 58  ngày 30-12
10 văn bản
 
Số 59 + 60  ngày 30-12
3 văn bản
 
Số 61 + 62  ngày 30-12
9 văn bản
 

Văn bản đã đăng Công báo

196 văn bản gồm 159 văn bản quy phạm pháp luật và 37 văn bản cá biệt

Thống kê văn bản theo tháng xuất bản Công báo

Tháng 01-2016
39 văn bản
 
Tháng 3-2016
9 văn bản
 
Tháng 4-2016
11 văn bản
 
Tháng 6-2016
9 văn bản
 
Tháng 7-2016
6 văn bản
 
Tháng 8-2016
28 văn bản
 
Tháng 9-2016
23 văn bản
 
Tháng 10-2016
13 văn bản
 
Tháng 11-2016
4 văn bản
 
Tháng 12-2016
54 văn bản
 
 

Thống kê văn bản theo cơ quan ban hành

Hội đồng nhân dân tỉnh
30 văn bản
 
Ủy ban nhân dân tỉnh
109 văn bản
 
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
14 văn bản
 
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
2 văn bản
 
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
2 văn bản
 
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
8 văn bản
 
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
3 văn bản
 
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
3 văn bản
 
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
9 văn bản
 
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
12 văn bản
 
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
2 văn bản
 
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
1 văn bản
 
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
1 văn bản
 
 
39,893,712 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner