Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo ban hành: 64 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
06-07-2018 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo về việc bổ sung, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đối với đất ở tại ấp Đồng Tâm, xã Tam Lập đến năm 2020. 
20-12-2016 Nghị quyết số 45/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 05 năm 2016 - 2020 huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. 
20-12-2016 Nghị quyết số 41/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017. 
10-07-2014 Nghị quyết số 03/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo về việc phê chuẩn kế hoạch điều chỉnh vốn và danh mục công trình đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014. 
10-07-2014 Nghị quyết số 02/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo tổng quyết toán thu - chi ngân sách năm 2013. 
10-07-2014 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Thành viên ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện khóa III, nhiệm kỳ 2011-2016. 
10-07-2014 Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo về việc phê chuẩn kế hoạch điều chỉnh chỉ tiêu giảm nghèo năm 2014. 
19-12-2013 Nghị quyết số 16/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo về việc phê chuẩn kế hoạch vốn và danh mục công trình đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014. 
19-12-2013 Nghị quyết số 15/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo dự toán thu – chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2014. 
19-12-2013 Nghị quyết số 13/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014. 
27-06-2013 Nghị quyết số 05/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo về việc phê chuẩn kế hoạch điều chỉnh vốn. 
27-06-2013 Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo về việc điều chỉnh dự toán thu, chi Ngân sách năm 2013. 
27-06-2013 Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo về tổng quyết toán thu, chi Ngân sách Nhà nước năm 2012. 
03-07-2012 Nghị quyết số 12/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo về việc thông qua Nhiệm vụ quy hoạch chung thị trấn Phước Vĩnh. 
03-07-2012 Nghị quyết số 11/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo về việc phê chuẩn kế hoạch điều chỉnh vốn và danh mục công trình đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012. 
03-07-2012 Nghị quyết số 10/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo về việc điều chỉnh dự toán thu – chi ngân sách Nhà nước năm 2012. 
03-07-2012 Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo về tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2011. 
03-07-2012 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo về tình hình hoạt động của HĐND huyện 6 tháng đầu năm và chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2012. 
20-12-2011 Nghị quyết số 24/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo về việc phê duyệt Phân loại đơn vị hành chính cấp huyện. 
20-12-2011 Nghị quyết số 23/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo về việc phê duyệt Phân loại đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Phú Giáo. 
Chuyển tới trang:  /4       Số văn bản mỗi trang: 
40,074,455 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner