Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên ban hành: 74 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
05-12-2012 Nghị quyết số 14/2012/NQ-HĐND10 của Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên về việc thông qua Đề án chia tách huyện Tân Uyên thành lập thị xã Nam Tân Uyên và huyện Bắc Tân Uyên thuộc tỉnh Bình Dương (Trong đó có kết hợp chuyển các xã Thạnh Phước, Khánh Bình, Tân Hiệp và các thị trấn Uyên Hưng, Tân Phước Khánh, Thái Hòa thành phường; Chia tách xã Tân Thành thành lập thị trấn Tân Lợi và xã Tân Thành). 
20-07-2012 Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên phê chuẩn dự toán điều chỉnh chi ngân sách huyện và phân bổ dự toán điều chỉnh ngân sách cho các đơn vị hành chính, các xã - thị trấn và giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp có thu năm 2012. 
20-07-2012 Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách huyện năm 2011. 
23-12-2011 Nghị quyết số 23/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên về nhiệm vụ Kinh tế Xã hội - Quốc phòng An ninh năm 2012. 
23-12-2011 Nghị quyết số 22/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên về việc thông qua Đề án công nhận thị trấn Uyên Hưng mở rộng, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV. 
23-12-2011 Nghị quyết số 21/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên về việc phân loại đơn vị hành chính huyện Tân Uyên. 
23-12-2011 Nghị quyết số 20/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên về việc phân loại đơn vị hành chính xã - thị trấn. 
23-12-2011 Nghị quyết số 19/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện khoá X, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
23-12-2011 Nghị quyết số 18/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên về việc phê chuẩn kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản do Ủy Ban nhân dân huyện làm chủ đầu tư năm 2012. 
23-12-2011 Nghị quyết số 17/2011/NQ-HĐND10 của Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên về danh mục công trình đường Giao thông nông thôn và Chỉnh trang đô thị của huyện Tân Uyên năm 2012. 
23-12-2011 Nghị quyết số 16/2011/NQ-HĐND10 của Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên phân bổ dự toán ngân sách cho các đơn vị hành chính, các xã - thị trấn và giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp có thu năm 2012. 
23-12-2011 Nghị quyết số 15/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên phê chuẩn dự toán thu - chi ngân sách huyện năm 2012. 
28-07-2011 Nghị quyết số 117/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên phân bổ dự toán điều chỉnh ngân sách cho các đơn vị hành chính, các xã - thị trấn và giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp có thu năm 2011. 
28-07-2011 Nghị quyết số 116/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên phê chuẩn dự toán điều chỉnh thu - chi ngân sách huyện năm 2011. 
28-07-2011 Nghị quyết số 115/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách huyện năm 2010. 
25-02-2011 Nghị quyết số 17/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên về việc điều chỉnh địa giới hành chính thị trấn Uyên Hưng và xã Khánh Bình. 
25-02-2011 Nghị quyết số 16/2011/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên về việc thông qua Quy hoạch chung đô thị Nam Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. 
31-12-2010 Nghị quyết số 190/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên phân bổ dự toán ngân sách cho các đơn vị hành chính, sự nghiệp, các xã - thị trấn và giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp có thu năm 2011. 
31-12-2010 Nghị quyết số 189/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên về việc phê chuẩn kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản do Ủy ban nhân dân huyện làm chủ đầu tư năm 2011. 
31-12-2010 Nghị quyết số 183/2010/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên về danh mục các công trình đường Giao thông nông thôn và Chỉnh trang đô thị của huyện Tân Uyên năm 2011. 
Chuyển tới trang:  /4       Số văn bản mỗi trang: 
40,074,453 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner