Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một ban hành: 41 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-12-2011 Quyết định số 13/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một về việc kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư - xây dựng năm 2011 (lần cuối). 
20-12-2011 Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một về việc kế hoạch vốn đầu tư - xây dựng năm 2012. 
20-12-2011 Quyết định số 10/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một về việc kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư - xây dựng năm 2011. 
26-09-2011 Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một về việc ban hành quy định về trình tự giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại UBND thị xã Thủ Dầu Một. 
08-09-2011 Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một về việc kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư - xây dựng năm 2011 (lần 2). 
08-08-2011 Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một về dự toán điều chỉnh ngân sách và phân bổ dự toán điều chỉnh ngân sách thị xã Thủ Dầu Một năm 2011. 
26-07-2011 Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một nhiệm kỳ 2011-2016. 
16-06-2011 Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một ban hành Quy chế tổ chức lễ tang cho cán bộ, công chức, viên chức và đối tượng chính sách trên địa bàn thị xã Thủ Dầu Một khi từ trần. 
01-06-2011 Quyết định số 2776/QĐĐC-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một quyết định số 13/2010/QĐ-UBND ngày 31/12/2010 của UBND thị xã Thủ Dầu Một về việc kế hoạch điều hòa vốn đầu tư – xây dựng năm 2010. 
29-04-2011 Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một về việc kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư - xây dựng năm 2011. 
04-01-2011 Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một về việc kế hoạch vốn đầu tư - xây dựng năm 2011. 
31-12-2010 Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một về việc kế hoạch điều hòa vốn đầu tư - xây dựng năm 2010. 
31-08-2010 Quyết định số 3417/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn,cơ cấu tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Thủ Dầu Một. 
03-08-2010 Quyết định số 10/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một về việc giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư - xây dựng cơ bản năm 2010. 
26-03-2010 Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một về việc sửa đổi nội dung điều 23, mục 3, chương III của quy định trình tự giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” (ban hành kèm theo quyết định số 10/2009/QĐ-UBND ngày 09/12/2009 của UBND thị xã Thủ Dầu Một). 
13-01-2010 Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư - xây dựng năm 2010. 
13-01-2010 Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một về việc ban hành quy định tạm thời về trình tự, thủ tục cấp và thu hồi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại trên địa bàn thị xã Thủ Dầu Một. 
07-01-2010 Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một ban hành Quy định tổ chức và hoạt động của Thanh tra thị xã Thủ Dầu Một. 
09-12-2009 Quyết định số 10/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một về việc ban hành quy định về trình tự giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại UBND thị xã Thủ Dầu Một. 
25-08-2009 Quyết định số 07/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một về việc điều chỉnh vốn đầu tư - xây dựng năm 2009. 
Chuyển tới trang:  /3       Số văn bản mỗi trang: 
40,074,450 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner