Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát ban hành: 19 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-07-2012 Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền thanh huyện Bến Cát. 
04-06-2012 Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát ban hành Quy định về giải quyết các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn huyện Bến Cát. 
21-03-2011 Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát ban hành Quy trình về giải quyết các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn huyện Bến Cát. 
18-10-2010 Quyết định số 09/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bến Cát. 
27-09-2010 Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Bến Cát. 
12-08-2010 Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp huyện Bến Cát. 
12-08-2010 Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Bến Cát. 
03-08-2009 Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát ban hành Quy chế công tác văn thư và lưu trữ huyện Bến Cát. 
11-02-2009 Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát về việc ban hành Quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn huyện Bến Cát. 
11-02-2009 Quyết định số 01/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát về việc ban hành Quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong việc cấp giấy phép xây dựng nhà ở, công trình trên địa bàn huyện Bến Cát. 
30-12-2008 Chỉ thị số 07/2008/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát về việc chấn chỉnh lề lối làm việc. 
22-07-2008 Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát về việc ban hành Quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong việc cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký thuế áp dụng tại Tổ nghiệp vụ hành chính công trực thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện Bến Cát. 
11-04-2007 Chỉ thị số 06/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh năm 2007. 
05-04-2007 Chỉ thị số 05/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát về việc tăng cường quản lí chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn huyện Bến Cát. 
05-04-2007 Chỉ thị số 04/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong ngân sách Nhà nước. 
05-04-2007 Chỉ thị số 03/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy năm 2007. 
30-03-2007 Chỉ thị số 02/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát về việc tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông đô thị. 
29-03-2007 Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát về việc ban hành Quy trình giải quyết thủ tục hành chính áp dụng tại Tổ Nghiệp vụ hành chính công trực thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện Bến Cát. 
23-03-2007 Chỉ thị số 01/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát về việc thực hiện tiết kiệm điện vào mùa khô năm 2007. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
40,074,441 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner