Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng ban hành: 14 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
24-09-2007 Chỉ thị số 11/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng về việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông trên địa bàn huyện Dầu Tiếng. 
27-10-2006 Quyết định số 374/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Thanh tra huyện Dầu Tiếng. 
27-10-2006 Quyết định số 373/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng về việc ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân huyện Dầu Tiếng khoá II (2004 - 2009). 
29-09-2006 Chỉ thị số 13/2006/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng về việc tăng cường công tác quản lý khai thác nguồn thu, chống thất thu thuế trên địa bàn huyện. 
08-09-2006 Quyết định số 328/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng về việc thành lập Ban Chỉ đạo chống thất thu, khai thác nguồn thu cho ngân sách Nhà nước huyện Dầu Tiếng. 
17-08-2006 Quyết định số 309/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và nhiệm vụ về công tác Lao động - Thương binh và Xã hội của UBND xã, thị trấn thuộc huyện Dầu Tiếng. 
09-08-2006 Quyết định số 301/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Nội vụ và nhiệm vụ về công tác Nội vụ của Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn thuộc huyện Dầu Tiếng. 
09-08-2006 Quyết định số 300/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Thể thao huyện Dầu Tiếng. 
09-08-2006 Quyết định số 299/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Văn hóa – Thông tin – Thể thao và nhiệm vụ quản lý Nhà nước về văn hóa thông tin và thể thao của Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn thuộc huyện Dầu Tiếng. 
09-08-2006 Quyết định số 298/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp và nhiệm vụ quản lý Nhà nước về công tác tư pháp của Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn thuộc huyện Dầu Tiếng. 
09-08-2006 Quyết định số 297/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đài Truyền thanh huyện Dầu Tiếng. 
09-08-2006 Quyết định số 296/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức của Phòng Y tế và nhiệm vụ quản lý Nhà nước về y tế của Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn thuộc huyện Dầu Tiếng. 
12-06-2006 Quyết định số 208/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng về việc Ban hành Chương trình hành động của UBND huyện Dầu Tiếng về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 
08-06-2006 Quyết định số 202/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng về việc "Ban hành Chương trình hành động của Uỷ ban nhân dân huyện Dầu Tiếng về thực hiện Luật phòng chống tham nhũng”. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
40,074,437 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner