Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo ban hành: 34 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
08-12-2017 Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (sửa đổi, bổ sung). 
24-10-2012 Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ huyện Phú Giáo. 
20-08-2012 Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Phòng Giáo dục và Đạo tạo huyện Phú GIáo. 
16-05-2012 Quyết định số 01/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Y tế huyện Phú Giáo. 
26-12-2011 Quyết định số 12/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012. 
26-12-2011 Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo về việc giao dự toán thu-chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách huyện năm 2012. 
09-09-2011 Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo nhiệm kỳ 2011-2016. 
12-08-2011 Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo về việc giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư - xây dựng cơ bản năm 2011. 
12-08-2011 Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo về việc điều chỉnh dự toán thu-chi ngân sách và phân bổ dự toán điều chỉnh ngân sách huyện năm 2011. 
16-03-2011 Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng HĐND-UBND huyện. 
15-03-2011 Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện Phú Giáo. 
09-03-2011 Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo về việc quy định công tác tiếp công dân, nhận xử lý đơn và giải quyết đơn trên địa bàn huyện Phú Giáo. 
11-01-2011 Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Phú Giáo. 
15-10-2010 Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo ban hành Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Thanh tra huyện. 
05-08-2010 Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của phòng Kinh tế huyện Phú Giáo. 
05-08-2010 Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Quản lý đô thị huyện Phú Giáo. 
02-08-2010 Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo v/v giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư - xây dựng cơ bản năm 2010. 
27-07-2010 Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo v/v ban hành bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phú Giáo. 
06-05-2010 Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp. 
31-12-2009 Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ huyện Phú Giáo. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
39,893,129 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner