Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên ban hành: 45 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
27-11-2012 Chỉ thị số 13/2012/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên về tiếp tục tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động khai thác, chế biến, mua, bán, vận chuyển, tàng trữ và tiêu thụ khoáng sản trên địa bàn Huyện. 
07-11-2012 Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên về việc ban hành quy định về trình tự, thủ tục, thời gian thực hiện các thủ tục giao đất, cho thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, đăng ký biến động sau khi cấp Giấy chứng nhận trên địa bàn huyện Tân Uyên. 
10-09-2012 Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tân Uyên. 
14-08-2012 Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên về việc điều chỉnh chỉ tiêu ngân sách và phân bổ dự toán điều chỉnh ngân sách huyện năm 2012. 
29-09-2011 Quyết định số 10/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tân Uyên. 
20-09-2011 Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên về việc giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh, bổ sung vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011 (lần 2). 
29-08-2011 Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên về việc công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2010. 
18-08-2011 Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên về việc giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh, bổ sung vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2011. 
09-08-2011 Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên về dự toán điều chỉnh ngân sách và phân bổ dự toán điều chỉnh ngân sách huyện năm 2011. 
09-05-2011 Quyết định số 05/2011/QĐ- UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên về việc giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư - xây dựng cơ bản năm 2011. 
25-04-2011 Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên ban hành Quy định trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và đăng ký biến động sau khi cấp Giấy chứng nhận. 
28-02-2011 Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên về việc phân cấp trong đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Tân Uyên. 
16-11-2010 Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Phòng Quản lý đô thị huyện Tân Uyên. 
25-10-2010 Quyết định số 15/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên. 
09-08-2010 Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên về dự toán điều chỉnh ngân sách và phân bổ dự toán điều chỉnh ngân sách huyện năm 2010. 
03-08-2010 Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên về việc giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010. 
08-07-2010 Quyết định số 10/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên về việc điều chỉnh quy định việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tại Ủy ban nhân huyện Tân Uyên ban hành kèm theo Quyết Định 08/2010/QĐ-UBND ngày 19/5/2010 của UBND huyện. 
07-07-2010 Quyết định số 09/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên ban hành Quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Thanh tra huyện Tân Uyên. 
19-05-2010 Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên ban hành quy định việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tại Ủy ban nhân huyện Tân Uyên. 
01-03-2010 Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên về việc giao bổ sung chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010. 
Chuyển tới trang:  /3       Số văn bản mỗi trang: 
40,074,428 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner