Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Ủy ban nhân dân huyện Thuận An ban hành: 19 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
26-11-2010 Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Thuận An ban hành quy định trình tự, thủ tục tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết đơn tranh chấp đất đai, đơn khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai và đơn khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn huyện Thuận An. 
06-09-2010 Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Thuận An ban hành Quy định trình tự giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND huyện Thuận An. 
26-05-2010 Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Thuận An về việc phân cấp trong đầu tư xây dựng cơ bản đối với các xã, thị trấn. 
08-04-2010 Quyết định số 1903/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Thuận An về việc ban hành quy chế quản lý xây dựng Khu biệt thự và nhà ở cao cấp Kinh Đô, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương. 
20-01-2010 Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Thuận An dự toán thu - chi ngân sách, phân bổ dự toán và Kế hoạch vốn đầu tư năm 2010. 
16-12-2009 Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Thuận An ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức hoạt động của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất. 
20-11-2009 Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Thuận An về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường. 
06-11-2009 Quyết định số 07/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Thuận An ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức hoạt động của Thanh tra huyện Thuận An. 
30-10-2009 Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Thuận An ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện Thuận An. 
17-09-2009 Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Thuận An về việc ban hành Quy chế công tác văn thư - lưu trữ. 
20-08-2009 Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Thuận An về việc ban hành quy chế quản lý xây dựng Khu tái định cư Gò Chai xã Bình Hòa, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương. 
10-09-2007 Quyết định số 03/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Thuận An ban hành Quy định tiếp công dân, trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai, khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn huyện Thuận An. 
16-07-2007 Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Thuận An về việc ban hành Chương trình Phát triển thanh niên huyện Thuận An đến năm 2010. 
20-06-2007 Chỉ thị số 10/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Thuận An về việc thi hành một số biện pháp nhằm tăng cường trách nhiệm về công tác tiếp dân, giải quyết tranh chấp, khiếu nại – tố cáo của công dân. 
10-04-2007 Chỉ thị số 05/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Thuận An về việc thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện trên địa bàn huyện. 
11-10-2006 Quyết định số 2386/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Thuận An ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2004 - 2009. 
11-10-2006 Quyết định số 2385/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Thuận An ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành 814 huyện Thuận An. 
12-07-2006 Quyết định số 1595/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Thuận An Về việc ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân nhân dân huyện Thuận An về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 
12-07-2006 Quyết định số 1580/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Thuận An về việc Ban hành Chương trình hành động thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
39,893,821 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner