Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An ban hành: 48 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
27-03-2018 Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường. 
05-06-2017 Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thị xã Thuận An. 
24-04-2017 Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An ban hành Quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn thị xã Thuận An. 
09-01-2017 Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An ban hành Quy chế quản lý chất thải rắn trên địa bàn thị xã Thuận An. 
24-11-2016 Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức hoạt động của Thanh tra thị xã Thuận An. 
06-10-2016 Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp thị xã Thuận An. 
04-10-2016 Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An ban hành quy định Khu vực bảo vệ, khu vực cấm tập trung đông người; cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh trên địa bàn thị xã Thuận An. 
12-08-2016 Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An nhiệm kỳ 2016 – 2021. 
21-03-2016 Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Quản lý đô thị. 
31-12-2015 Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ. 
31-12-2015 Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Quản lý đô thị. 
02-12-2015 Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An. 
21-09-2015 Quyết định số 05/2015/QĐ -UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn thị xã Thuận An. 
14-09-2015 Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An ban hành Quy chế hoạt động của Trang thông tin điện tử thị xã Thuận An trên Internet. 
10-08-2015 Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường. 
19-06-2015 Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An về việc ban hành Quy chế công tác Văn thư, lưu trữ. 
08-05-2015 Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An ban hành mức thu phí trông giữ xe đạp, xe đạp máy, xe máy điện, xe máy, xe ô tô trên địa bàn thị xã Thuận An. 
19-03-2014 Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An nhiệm kỳ 2011 – 2016. 
27-02-2014 Chỉ thị số 01/2014/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An về việc thực hiện công tác Quốc phòng địa phương năm 2014. 
31-12-2013 Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An về việc giao dự toán thu - chi ngân sách, phân bổ dự toán và vốn đầu tư năm 2014. 
Chuyển tới trang:  /3       Số văn bản mỗi trang: 
39,677,880 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner