Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An ban hành: 40 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
27-06-2017 Quyết định số 3319/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An v/v Ban hành quy chế quản lý nghĩa trang nhân dân Bình An, thị xã Dĩ An. 
31-03-2016 Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thị xã Dĩ An. 
31-03-2016 Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Quản lý đô thị thị xã Dĩ An. 
28-12-2015 Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Kinh tế thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. 
12-11-2015 Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An về việc Ban hành Quy chế làm việc của UBND thị xã (khóa X), nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
22-10-2015 Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp thị xã Dĩ An. 
01-11-2014 Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An về việc ban hành Quy chế quản lý nghĩa trang nhân dân trên địa bàn thị xã Dĩ An. 
09-05-2014 Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An ban hành Quy định phối hợp thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thị xã Dĩ An. 
17-04-2014 Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An về việc phân cấp trong đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn thị xã Dĩ An. 
29-10-2013 Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thị xã Dĩ An. 
05-07-2013 Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An ban hành Quy định về trình tự, thủ tục tiếp nhận và xử lý đơn tố cáo, giải quyết tố cáo trên địa bàn thị xã. 
12-06-2013 Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ thị xã Dĩ An. 
06-12-2012 Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An ban hành Quy định về phát triển và quản lý chợ trên địa bàn thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. 
13-11-2012 Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An về việc Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Dĩ An. 
13-11-2012 Chỉ thị số 08/2012/CT-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác tiếp công dân và hoà giải, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn thị xã Dĩ An. 
16-10-2012 Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An về việc ban hành Qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Dĩ An. 
30-08-2012 Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An về việc Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp thị xã Dĩ An. 
30-08-2012 Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Dĩ An. 
21-08-2012 Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An về việc Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức và hoạt động của Thanh tra thị xã Dĩ An. 
21-08-2012 Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An về việc Ban hành Qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hoá Thông tin - Thể thao thị xã Dĩ An. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
39,893,817 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner