Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một ban hành: 17 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
13-12-2017 Nghị quyết số 29/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một dự toán thu ngân sách nhà nước; thu, chi và phân bổ ngân sách thành phố Thủ Dầu Một năm 2018. 
16-12-2016 Nghị quyết số 32/NQ-HĐND11 của Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020. 
16-12-2016 Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND11 của Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố Thủ Dầu Một năm 2017. 
16-12-2016 Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐND11 của Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một về điều chỉnh dự toán Ngân sách nhà nước năm 2016 thành phố Thủ Dầu Một. 
10-07-2015 Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một về việc phê chuẩn kế hoạch điều chỉnh danh mục và vốn đầu tư - xây dựng cơ bản năm 2015. 
10-07-2015 Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một về tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2014 thành phố Thủ Dầu Một. 
17-12-2013 Nghị quyết số 18/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố Thủ Dầu Một năm 2014. 
17-12-2013 Nghị quyết số 17/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một về việc chuyển từ tạm ứng sang trợ cấp kinh phí hoạt động cho phường, xã mất cân đối do hụt thu ngân sách năm 2013. 
17-12-2013 Nghị quyết số 16/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một về việc phê chuẩn kế hoạch vốn đầu tư - xây dựng cơ bản năm 2014. 
17-12-2013 Nghị quyết số 15/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một về dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách thành phố Thủ Dầu Một năm 2014. 
23-07-2013 Nghị quyết số 08/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một về việc sử dụng nguồn thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2013, sử dụng kết dư ngân sách năm 2012. 
23-07-2013 Nghị quyết số 07/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một về tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2012 Thành phố Thủ Dầu Một. 
18-12-2012 Nghị quyết số 08/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một về việc phê chuẩn kế hoạch vốn đầu tư - xây dựng cơ bản năm 2013. 
18-12-2012 Nghị quyết số 07/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một về dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách Thành phố Thủ Dầu Một năm 2013. 
18-12-2012 Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố Thủ Dầu Một năm 2013. 
18-12-2012 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một về Chương trình hoạt động và giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một năm 2013. 
23-07-2012 Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một về tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2011 thị xã Thủ Dầu Một. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
39,657,925 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner