Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một ban hành: 25 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
08-11-2017 Quyết định số 5877/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2017 (Lần 2). 
18-07-2017 Quyết định số 4613/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2017. 
30-12-2016 Quyết định số 6076/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luậthết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một ban hành. 
23-12-2016 Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một về điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 thành phố Thủ Dầu Một. 
10-11-2016 Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Thủ Dầu Một. 
10-11-2016 Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Kinh tế thành phố Thủ Dầu Một. 
10-11-2016 Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền thanh thành phố Thủ Dầu Một. 
10-11-2016 Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Y tế thành phố Thủ Dầu Một. 
10-11-2016 Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Lao động Thương binh Xã hội thành phố Thủ Dầu Một. 
10-11-2016 Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Quản lý Đô thị thành phố Thủ Dầu Một. 
10-11-2016 Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Dầu Một. 
15-12-2015 Quyết định số 4561/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một về việc bãi bỏ các văn bản do Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một ban hành. 
09-12-2015 Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Thủ Dầu Một. 
03-11-2015 Quyết định số 3800/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một về việc điều chỉnh danh mục và vốn đầu tư – xây dựng cơ bản năm 2015 – Lần 2. 
16-09-2015 Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một. 
30-06-2015 Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ thành phố Thủ Dầu Một. 
30-06-2015 Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra thành phố Thủ Dầu Một. 
30-06-2015 Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp thành phố Thủ Dầu Một. 
08-08-2014 Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một về việc giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh vốn và danh mục đầu tư – xây dựng cơ bản năm 2014. 
08-08-2014 Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một về việc điều chỉnh dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2014 thành phố Thủ Dầu Một. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
39,667,295 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner