Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát ban hành: 31 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20-07-2017 Nghị quyết số 37/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát về việc bãi bỏ Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày 22/8/2016 của HĐND thị xã về việc ban hành quy chế hoạt động tạm thời của Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
22-08-2016 Nghị quyết số 27/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát về việc phê chuẩn Đồ án quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2.000) phường Chánh Phú Hòa đến năm 2030 Địa điểm: Phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. 
22-08-2016 Nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát về việc phê chuẩn Đồ án quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2.000) đô thị Hòa Lợi 2 đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.Địa điểm: Phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. 
22-08-2016 Nghị quyết số 25/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát về việc phê chuẩn Đồ án quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu Trung tâm hành chính xã An Điền mở rộng Địa điểm: Xã An Điền, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. 
22-08-2016 Nghị quyết số 24/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát về việc phê chuẩn Đồ án quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2.000)đô thị Hòa Lợi 1 đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 Địa điểm: Phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. 
22-08-2016 Nghị quyết số 23/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát về việc phê chuẩn chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh đầu tư công năm 2016. 
25-12-2015 Nghị quyết số 17/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát về việc thông qua quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thị xã Bến Cát đến năm 2025. 
25-12-2015 Nghị quyết số 16/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát về việc phê chuẩn đồ án quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2.000) phường Mỹ Phước. 
25-12-2015 Nghị quyết số 15/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát v/v phê chuẩn đồ án quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2.000) phường Tân Định đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 
25-12-2015 Nghị quyết số 14/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát v/v phê chuẩn đồ án quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2.000) phường Thới Hòa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 
25-12-2015 Nghị quyết số 13/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát về việc phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn thị xã năm 2016. 
25-12-2015 Nghị quyết số 12/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát về việc phê duyệt chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2016. 
25-12-2015 Nghị quyết số 11/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát về nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2016. 
15-09-2015 Nghị quyết số 06/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát về việc phê chuẩn Đề án phân loại đơn vị hành chính xã Phú An. 
15-09-2015 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát về việc xác nhận kết quả biểu quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã khóa X, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
24-06-2014 Nghị quyết số 23/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát khóa X, nhiệm kỳ 2011 – 2016. 
24-06-2014 Nghị quyết số 22/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát phê duyệt dự toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn thị xã năm 2014. 
24-06-2014 Nghị quyết số 21/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014. 
24-06-2014 Nghị quyết số 20/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát về nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2014. 
24-06-2014 Nghị quyết số 19/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát về việc phê duyệt quyết toán ngân sách nhà nước huyện Bến Cát năm 2013. 
Chuyển tới trang:  /2       Số văn bản mỗi trang: 
39,893,626 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner