Tổng tập Công báo
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên ban hành: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
29-12-2016 Nghị quyết số 16/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2017. 
29-12-2016 Nghị quyết số 134/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên khóa II, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
22-07-2016 Nghị quyết số 09/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm, giai đoạn 2016 - 2020 huyện Bắc Tân Uyên. 
14-07-2015 Nghị quyết số 08/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên về việc phê chuẩn kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư xây dựng cơ bản do Ủy Ban nhân dân huyện làm chủ đầu tư năm 2015. 
14-07-2015 Nghị quyết số 07/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên phê chuẩn dự toán điều chỉnh ngân sách Nhà nước cho các đơn vị hành chính, sự nghiệp, các xã và giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp có thu năm 2015. 
14-07-2015 Nghị quyết số 06/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên phê chuẩn dự toán điều chỉnh thu - chi ngân sách Nhà nước huyện năm 2015. 
14-07-2015 Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước huyện năm 2014. 
01-08-2014 Nghị quyết số 20/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện khóa I, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
40,624,697 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner