Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên ban hành: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
24-07-2018 Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bắc Tân Uyên. 
30-12-2016 Quyết định số 3092/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật. 
30-12-2016 Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
30-12-2016 Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật. 
23-12-2015 Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên ban hành Quy chế phối hợp thực hiện rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn huyện Bắc Tân Uyên. 
23-07-2015 Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên về việc giao dự toán điều chỉnh thu - chi ngân sách và phân bổ dự toán điều chỉnh ngân sách nhà nước huyện năm 2015. 
15-09-2014 Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên, nhiệm kỳ 2011-2016. 
29-04-2014 Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân lâm thời huyện Bắc Tân Uyên - nhiệm kỳ 2011-2016. 
Trang: 1 /1       Số văn bản mỗi trang: 
38,810,318 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner