Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát ban hành: 141 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
26-12-2013 Nghị quyết số 67/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc phê duyệt kế hoạch vốn đầu tư - xây dựng cơ bản năm 2014. 
26-12-2013 Nghị quyết số 66/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát phê duyệt dự toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện năm 2014. 
26-12-2013 Nghị quyết số 65/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc phê duyệt kế hoạch điều chỉnh đầu tư - xây dựng cơ bản năm 2013. 
14-08-2013 Nghị quyết số 63/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu. 
14-08-2013 Nghị quyết số 62/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư - xây dựng năm 2013. 
14-08-2013 Nghị quyết số 61/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc phê duyệt quyết toán ngân sách nhà nước năm 2012. 
14-08-2013 Nghị quyết số 60/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát khóa X nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
14-08-2013 Nghị quyết số 59/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát khóa X, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
14-12-2012 Nghị quyết số 58/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát năm 2013. 
14-12-2012 Nghị quyết số 57/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc phê duyệt kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013. 
14-12-2012 Nghị quyết số 56/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát phê duyệt dự toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện năm 2013. 
14-12-2012 Nghị quyết số 55/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013. 
12-12-2012 Nghị quyết số 54/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc phê chuẩn kiến nghị thu hồi đất trồng mía của Viện Nghiên cứu Mía Đường tại xã Phú An giao về địa phương quản lý. 
29-11-2012 Nghị quyết số 53/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát khóa X, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
29-11-2012 Nghị quyết số 52/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc xác nhận kết quả biểu quyết miễn nhiệm thành viên Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát khóa X, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
22-11-2012 Nghị quyết số 51/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc thông qua quy hoạch xây dựng chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu trung tâm hành chính Bàu Bàng. 
22-11-2012 Nghị quyết số 50/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc thông qua Đề án chia tách huyện Bến Cát để thành lập thị xã Bến Cát và huyện mới (Bàu Bàng) thuộc tỉnh Bình Dương. 
12-09-2012 Nghị quyết số 49/2012/NQ-HĐ của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện năm 2012. 
12-09-2012 Nghị quyết số 48/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc hủy bỏ nghị quyết số 35/2012/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2012 của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về điều chỉnh nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội - quốc phòng, an ninh năm 2012. 
12-09-2012 Nghị quyết số 47/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Trưởng Ban Pháp chế của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát khóa X, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 
Chuyển tới trang:  /8       Số văn bản mỗi trang: 
39,893,325 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner