Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng ban hành: 134 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
12-07-2017 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về việc phân loại đơn vị hành chính huyện Dầu Tiếng. 
12-07-2017 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về phê chuẩn điều chỉnh dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách huyện năm 2017. 
12-07-2017 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách năm 2016. 
12-07-2017 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 2, thứ 3 HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021. 
12-07-2017 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng năm 2018. 
12-07-2017 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
12-07-2017 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
19-12-2016 Nghị quyết số 40/NQ-HĐND4 của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về việc điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Dầu Tiếng. 
19-12-2016 Nghị quyết số 39/NQ-HĐND4 của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về Kế hoạch đầu tư công năm 2017. 
19-12-2016 Nghị quyết số 38/NQ-HĐND4 của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020. 
19-12-2016 Nghị quyết số 37/NQ-HĐND4 của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về phê chuẩn dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2017. 
19-12-2016 Nghị quyết số 36/2016/NQ-HĐND4 của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về Kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2017. 
19-12-2016 Nghị quyết số 35/NQ-HĐND4 của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2017 của Hội đồng nhân dân huyện. 
19-12-2016 Nghị quyết số 34/NQ-HĐND4 của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
01-08-2016 Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND4 của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về phê chuẩn điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016. 
01-08-2016 Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND4 của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về phê chuẩn điều chỉnh dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2016. 
01-08-2016 Nghị quyết số 30/2016/NQ-HĐND4 của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách năm 2015. 
01-08-2016 Nghị quyết số 29/2016/NQ-HĐND4 của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng phê chuẩn Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 5 năm (2016-2020). 
01-08-2016 Nghị quyết số 28/2016/NQ-HĐND4 của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng về Chương trình hoạt động và giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng năm 2017. 
01-08-2016 Nghị quyết số 27/2016/NQ-HĐND4 của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng ban hành Nội quy kỳ họp của Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021. 
Chuyển tới trang:  /7       Số văn bản mỗi trang: 
39,667,101 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner