Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 91 xuất bản ngày 29-12-2009: 17 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28-12-2009 Nghị quyết số 09/2009 /NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một về việc kế hoạch vốn đầu tư - xây dựng năm 2010. (trang 04)
28-12-2009 Nghị quyết số 10/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một về dự tóan thu - chi ngân sách và phân bổ dự tóan ngân sách thị xã năm 2010. (từ trang 05 đến trang 06)
28-12-2009 Nghị quyết số 11/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một vỀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI – QUỐC PHÒNG AN NINH NĂM 2010. (từ trang 07 đến trang 14)
22-12-2009 Nghị quyết số 101/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa xã hội - quốc phòng an ninh năm 2010. (từ trang 15 đến trang 19)
22-12-2009 Nghị quyết số 102/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về dự toán thu – chi ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện năm 2010. (từ trang 20 đến trang 22)
22-12-2009 Nghị quyết số 103/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc phê duyệt kế hoạch vốn đầu tư - xây dựng kết cấu hạ tầng năm 2010. (từ trang 23 đến trang 24)
22-12-2009 Nghị quyết số 109/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc phê duyệt kế hoạch điều chỉnh, bổ sung vốn đầu tư - xây dựng kết cấu hạ tầng năm 2009. (từ trang 25 đến trang 26)
22-12-2009 Nghị quyết số 110/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trung tâm Hành chính - Văn hóa - Thương mại – Dịch vụ huyện Bến Cát. (từ trang 27 đến trang 29)
17-12-2009 Nghị quyết số 09/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thuận An về chương trình hoạt động HĐND huyện năm 2010. (trang 30)
17-12-2009 Nghị quyết số 12/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thuận An về nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội và quốc phòng an ninh năm 2010. (từ trang 31 đến trang 37)
17-12-2009 Nghị quyết số 13/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thuận An về việc phân bổ dự toán thu chi Ngân sách Nhà nước năm 2010. (từ trang 38 đến trang 39)
17-12-2009 Nghị quyết số 14/2009/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thuận An về việc phân bổ vốn đầu tư và xây dựng cơ bản năm 2010. (từ trang 40 đến trang 41)
22-12-2009 Nghị quyết số 100/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát về chương trình hoạt động và giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát năm 2010. (trang 42)
17-12-2009 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thuận An về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2010. (trang 43)
17-12-2009 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thuận An dự toán kinh phí hoạt động Hội đồng nhân dân huyện năm 2010. (từ trang 44 đến trang 45)
17-12-2009 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thuận An miễn nhiệm Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện khoá IX, nhiệm kỳ 2004 – 2011. (trang 46)
17-12-2009 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Thuận An xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện khoá IX, nhiệm kỳ 2004 – 2011. (trang 47)
39,678,501 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner