Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 10 + 11 xuất bản ngày 08-05-2009: 17 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
13-04-2009 Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 68/2008/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương. (từ trang 04 đến trang 07)
14-04-2009 Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương. (từ trang 08 đến trang 16)
14-04-2009 Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương. (từ trang 17 đến trang 30)
15-04-2009 Quyết định số 15/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chế độ hỗ trợ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Hùng Vương và Trường Trung học cơ sở Chu Văn An. (từ trang 31 đến trang 33)
15-04-2009 Quyết định số 16/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chế độ hỗ trợ giáo viên và học sinh các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 34 đến trang 35)
15-04-2009 Quyết định số 17/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chế độ khen thưởng học sinh trúng tuyển đại học đạt điểm cao và học sinh giỏi khối giáo dục chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (trang 36)
16-04-2009 Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 37 đến trang 39)
16-04-2009 Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tồ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương. (từ trang 40 đến trang 48)
16-04-2009 Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức phụ cấp, kinh phí hoạt động của lực lượng Bảo vệ dân phố ở phường, thị trấn thuộc tỉnh Bình Dương. (từ trang 49 đến trang 50)
17-04-2009 Quyết định số 21/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ cho cán bộ dân số gia đình - trẻ em ở một số xã khó khăn trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 51 đến trang 52)
17-04-2009 Quyết định số 22/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định kinh phí thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở ấp, khu phố” trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (trang 53)
17-04-2009 Quyết định số 23/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định mức kinh phí hoạt động của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, tổ chức xã hội cấp xã; kinh phí hoạt động của ấp, khu phố và chính sách, chế độ đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 54 đến trang 57)
01-04-2009 Chỉ thị số 07/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về đẩy mạnh triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 58 đến trang 62)
07-04-2009 Chỉ thị số 08/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý các hoạt động khí tượng thuỷ văn trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 63 đến trang 66)
15-04-2009 Chỉ thị số 09/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh hoạt động khoa học và công nghệ cấp cơ sở. (từ trang 67 đến trang 70)
01-04-2009 Chỉ thị số 01/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo về việc chấn chỉnh lề lối làm việc. (từ trang 71 đến trang 73)
10-04-2009 Chỉ thị số 05/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xem xét thi đua, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, công chức thực hiện Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính. (từ trang 74 đến trang 75)
39,653,268 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner