Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 34 xuất bản ngày 17-08-2009: 7 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
05-08-2009 Quyết định số 53/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 212/2006/QĐ-UBND ngày 28/8/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Trung tâm Công báo tỉnh Bình Dương. (trang 03)
10-08-2009 Quyết định số 54/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy chế phối hợp tuyển dụng và quản lý lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 04 đến trang 10)
11-08-2009 Quyết định số 55/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định tạm thời trình tự, thủ tục cấp và thu hồi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 11 đến trang 19)
03-08-2009 Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát ban hành Quy chế công tác văn thư và lưu trữ huyện Bến Cát. (từ trang 20 đến trang 29)
04-08-2009 Quyết định số 08/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng HĐND - UBND huyện. (từ trang 30 đến trang 36)
06-08-2009 Quyết định số 3348/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định điều chỉnh các tuyến đường ngoại ô thành nội ô thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. (từ trang 37 đến trang 39)
11-08-2009 Quyết định số 3375/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt địa điểm ranh giới quy hoạch Khu công nghiệp Đồng An 2 mở rộng tại ấp An Hòa - Phú Nghị - Bến Đồn, Xã Hòa Lợi, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương. (từ trang 40 đến trang 41)
40,074,464 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner