Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 07 xuất bản ngày 20-10-2006: 31 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
14-07-2006 Nghị quyết số 02/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng – An ninh 6 tháng đầu năm 2006; Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2006. (từ trang 05 đến trang 07)
14-07-2006 Nghị quyết số 03/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Bình Dương giai đoạn 2006-2020. (từ trang 08 đến trang 14)
14-07-2006 Nghị quyết số 04/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 52/2003/HĐND6 về việc thu phí qua phà cầu Phú Cường. (từ trang 15 đến trang 16)
14-07-2006 Nghị quyết số 05/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về thu phí dự án B.O.T - ĐT741 đoạn từ ngã 3 Cổng Xanh (Km21+000) đến ranh giới tỉnh Bình Phước (Km49+670). (trang 17)
14-07-2006 Nghị quyết số 06/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy hoạch phát triển sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân tỉnh Bình Dương giai đoạn 2006-2010, định hướng đến năm 2020. (từ trang 18 đến trang 19)
14-07-2006 Nghị quyết số 07/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức thu học phí các trường công lập, học phí học 02 buổi/ngày và định mức khen thưởng các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của ngành giáo dục - đào tạo. (từ trang 20 đến trang 22)
14-07-2006 Nghị quyết số 08/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách đào tạo, thu hút và phát triển nguồn nhân lực tỉnh Bình Dương. (từ trang 23 đến trang 24)
14-07-2006 Nghị quyết số 09/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2006 - 2007 tỉnh Bình Dương. (từ trang 25 đến trang 26)
14-07-2006 Nghị quyết số 10/2006/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về điều chỉnh Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2006. (từ trang 27 đến trang 28)
03-07-2006 Quyết định số 159/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sáp nhập Trường THPT bán công Bình Phú vào Trường THPT Bình Phú tỉnh Bình Dương. (trang 29)
04-07-2006 Quyết định số 160/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Bản quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản trên đất để giải phóng mặt bằng thi công Công trình: Trung tâm hành chính xã Bình Thắng - huyện Dĩ An - tỉnh Bình Dương. (từ trang 30 đến trang 45)
04-07-2006 Quyết định số 161/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 46 đến trang 56)
06-07-2006 Quyết định số 162/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức lại Trường THPT Bến Cát và Trường THPT bán công Lê Quý Đôn thuộc huyện Bến Cát tỉnh Bình Dương. (trang 57)
06-07-2006 Quyết định số 163/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v phê duyệt Chương trình hành động phòng, chống tai nạn thương tích tỉnh Bình Dương giai đoạn 2006 – 2010. (từ trang 58 đến trang 67)
06-07-2006 Quyết định số 164/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo phòng, chống tai nạn thương tích tỉnh Bình Dương. (từ trang 68 đến trang 74)
10-07-2006 Quyết định số 165/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Công báo tỉnh Bình Dương. (từ trang 75 đến trang 76)
10-07-2006 Quyết định số 166/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 49/2001/QĐ.UB ngày 11/4/2001 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương. (trang 77)
10-07-2006 Quyết định số 167/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v điều chỉnh, thành lập ấp, khu phố thuộc các xã: Định An, Định Hiệp, Long Hòa, Minh Hòa, Minh Thạnh, An Lập, Minh Tân và thị trấn Dầu Tiếng - huyện Dầu Tiếng. (từ trang 78 đến trang 80)
11-07-2006 Quyết định số 168/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Ban hành Quy định về chế độ quản lý cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn. (từ trang 81 đến trang 91)
13-07-2006 Quyết định số 169/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v Ban hành tiêu chuẩn chức danh cán bộ chuyên trách và công chức xã, phường, thị trấn. (từ trang 92 đến trang 105)
18-07-2006 Quyết định số 170/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, thành lập các ấp thuộc các xã: Hòa Lợi, Cây Trường II - huyện Bến Cát. (từ trang 106 đến trang 107)
18-07-2006 Quyết định số 171/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ các Quyết định về thành lập, bổ sung Ban vận động Ngày vì người nghèo tỉnh Bình Dương. (trang 108)
18-07-2006 Quyết định số 172/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 113/2006/QĐ-UBND ngày 05/5/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh. (trang 109)
18-07-2006 Quyết định số 173/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Trung tâm Nuôi dưỡng người già - tàn tật - cô đơn tỉnh Bình Dương. (từ trang 110 đến trang 115)
19-07-2006 Quyết định số 174/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo nghiệp vụ Trưởng Công an cấp xã (giai đoạn 2006 – 2010). (từ trang 116 đến trang 120)
20-07-2006 Quyết định số 175/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v điều chỉnh, thành lập ấp, khu phố thuộc các xã Thạnh Phước, Tân Vĩnh Hiệp, Tân Bình và thị trấn Uyên Hưng - huyện Tân Uyên. (từ trang 121 đến trang 123)
20-07-2006 Quyết định số 176/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành điều chỉnh chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đang công tác tại 22 xã vùng sâu, vùng xa của tỉnh. (từ trang 124 đến trang 125)
20-07-2006 Quyết định số 177/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Chi cục Hợp tác xã và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương. (từ trang 126 đến trang 132)
14-07-2006 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc miễn nhiệm Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương Khoá VII - Nhiệm kỳ 2004 - 2009. (trang 133)
14-07-2006 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc xác nhận bầu cử bổ sung Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương Khoá VII - Nhiệm kỳ 2004 - 2009. (trang 134)
02-10-2006 Quyết định số 02 /QĐĐC-CB của Trung tâm Công báo tỉnh đính chính Nội dung Mục lục Công báo số 06 ngày 27/9/2006. (trang 135)
40,073,982 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner