Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 02 + 03 xuất bản ngày 20-01-2010: 9 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
18-01-2010 Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Dương. (từ trang 03 đến trang 13)
07-01-2010 Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một ban hành Quy định tổ chức và hoạt động của Thanh tra thị xã Thủ Dầu Một. (từ trang 14 đến trang 21)
13-01-2010 Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một về việc ban hành quy định tạm thời về trình tự, thủ tục cấp và thu hồi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại trên địa bàn thị xã Thủ Dầu Một. (từ trang 22 đến trang 31)
13-01-2010 Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư - xây dựng năm 2010. (từ trang 32 đến trang 33)
08-01-2010 Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên về dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách huyện năm 2010. (từ trang 34 đến trang 35)
13-01-2010 Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010. (từ trang 36 đến trang 37)
13-01-2010 Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên về việc điều chỉnh bổ sung vốn điều hòa trợ cấp cân đối ngân sách cho các xã - thị trấn năm 2009. (trang 38)
14-01-2010 Quyết định số 114/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trung tâm huấn luyện thể thao Bình Dương thuộc Khu đô thị mới Khu liên hợp Công nghiệp Dịch vụ Đô thị Bình Dương. (từ trang 39 đến trang 50)
08-01-2010 Chỉ thị số 02/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc huy động tiềm lực khoa học và công nghệ phục vụ công tác Công an từ nay đến năm 2015. (từ trang 51 đến trang 53)
39,655,073 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner