Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 07 xuất bản ngày 22-03-2010: 8 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
08-03-2010 Quyết định số 09/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền cho Ban Quản lý khu công nghiệp Việt Nam – Singapore thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về các lĩnh vực xây dựng và bảo vệ môi trường. (từ trang 03 đến trang 05)
01-03-2010 Quyết định số 01/2010/QĐ - UBND của Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An về việc ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Dĩ An. (từ trang 06 đến trang 12)
01-03-2010 Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên về việc giao bổ sung chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010. (trang 13)
08-03-2010 Quyết định số 764/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Bình Dương. (từ trang 14 đến trang 23)
09-03-2010 Quyết định số 780/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội huyện Tân Uyên đến năm 2020. (từ trang 24 đến trang 34)
12-03-2010 Quyết định số 814/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban công tác người cao tuổi tỉnh Bình Dương. (từ trang 35 đến trang 41)
18-03-2010 Quyết định số 855/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giải thể, điều chỉnh địa giới, thành lập, đổi tên ấp thuộc xã Khánh Bình, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. (từ trang 42 đến trang 43)
18-03-2010 Quyết định số 856/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh địa giới, giải thể, chia tách, thành lập, đổi tên ấp, khu phố thuộc các xã Tương Bình Hiệp, Tân An, Chánh Mỹ và các phường Chánh Nghĩa, Phú Mỹ, Phú Hòa, Hiệp Thành, Định Hòa, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. (từ trang 44 đến trang 51)
39,453,692 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner