Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 15 xuất bản ngày 03-06-2010: 7 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
24-05-2010 Quyết định số 16/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định điều kiện, tiêu chuẩn cấp Trưởng, cấp Phó các tổ chức thuộc Sở Tư pháp; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Tư pháp các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 03 đến trang 07)
31-05-2010 Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định chính sách hỗ trợ di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường nằm trong các khu dân cư, đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 08 đến trang 14)
26-05-2010 Chỉ thị số 02/2010/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường thực hiện các giải pháp phòng ngừa trong công tác phòng, chống tham nhũng. (từ trang 15 đến trang 17)
26-05-2010 Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Thuận An về việc phân cấp trong đầu tư xây dựng cơ bản đối với các xã, thị trấn. (từ trang 18 đến trang 21)
24-05-2010 Quyết định số 1464 /QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore II tại huyện Tân Uyên và huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương. (từ trang 22 đến trang 24)
31-05-2010 Quyết định số 1575 /QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh Quyết định số 2380/QĐ-UBND ngày 04/8/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ủy quyền một số nhiệm vụ cho Ban Quản lý các khu công nghiệp Bình Dương. (từ trang 25 đến trang 26)
25-05-2010 Chỉ thị số 12/CT- UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường quản lý, bảo vệ và bảo quản an toàn tài liệu lưu trữ trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 27 đến trang 28)
39,669,457 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner