Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 16 + 17 xuất bản ngày 06-07-2010: 15 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
15-06-2010 Quyết định số 18/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý tổ chức và hoạt động dịch vụ xoa bóp trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 04 đến trang 11)
17-06-2010 Quyết định số 19/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 12 đến trang 22)
18-06-2010 Quyết định số 20/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý Đất đai tỉnh Bình Dương. (từ trang 23 đến trang 31)
09-06-2010 Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An về việc Ban hành qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Dĩ An. (từ trang 32 đến trang 37)
01-06-2010 Quyết định số 1577/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Phòng Quản lý hành nghề y dược tư nhân thuộc Sở Y tế tỉnh Bình Dương. (từ trang 38 đến trang 39)
01-06-2010 Quyết định số 1578 /QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS thuộc Sở Y tế tỉnh Bình Dương. (từ trang 40 đến trang 41)
01-06-2010 Quyết định số 1579/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh đổi tên Trung tâm Y tế dự phòng và Phòng, chống HIV/AIDS thành Trung tâm Y tế dự phòng thuộc Sở Y tế tỉnh Bình Dương. (từ trang 42 đến trang 43)
07-06-2010 Quyết định số 1660/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh chuyển Ban Bồi thường - Giải tỏa huyện Bến Cát thành Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bến Cát. (từ trang 44 đến trang 45)
07-06-2010 Quyết định số 1661/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh chuyển Ban Bồi thường - Giải tỏa huyện Tân Uyên thành Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tân Uyên. (từ trang 46 đến trang 47)
07-06-2010 Quyết định số 1662/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh chuyển Ban Bồi thường - Giải tỏa huyện Dầu Tiếng thành Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Dầu Tiếng. (từ trang 48 đến trang 49)
07-06-2010 Quyết định số 1663/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh chuyển Ban Bồi thường - Giải tỏa huyện Thuận An thành Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thuận An. (từ trang 50 đến trang 51)
07-06-2010 Quyết định số 1664/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh chuyển Ban Bồi thường - Giải tỏa huyện Dĩ An thành Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Dĩ An. (từ trang 52 đến trang 53)
14-06-2010 Quyết định số 1702/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh chuyển Ban Bồi thường - Giải tỏa huyện Phú Giáo thành Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Giáo. (từ trang 54 đến trang 55)
30-06-2010 Quyết định số 1863/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh chuyển Ban Bồi thường - Giải tỏa thị xã Thủ Dầu Một thành Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Thủ Dầu Một. (từ trang 56 đến trang 57)
29-06-2010 Chỉ thị số 13/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn và giảm nhẹ thiên tai năm 2010. (từ trang 58 đến trang 61)
40,073,001 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner