Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 22 + 23 xuất bản ngày 12-08-2010: 13 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20-07-2010 Quyết định số 21/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư – xây dựng cơ bản năm 2010. (trang 04)
23-07-2010 Quyết định số 22/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 96/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quy định về chính sách thu hút, chế độ hỗ trợ đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tỉnh Bình Dương. (từ trang 05 đến trang 06)
27-07-2010 Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về dự toán điều chỉnh ngân sách và phân bổ dự toán điều chỉnh ngân sách tỉnh năm 2010. (từ trang 07 đến trang 08)
29-07-2010 Quyết định số 24/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục - đào tạo tỉnh Bình Dương. (từ trang 09 đến trang 11)
29-07-2010 Quyết định số 25/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chính sách, chế độ đối với học sinh, sinh viên ngành giáo dục - đào tạo tỉnh Bình Dương. (từ trang 12 đến trang 13)
30-07-2010 Quyết định số 26/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về chính sách, chế độ đối với các hoạt động của ngành giáo dục - đào tạo tỉnh Bình Dương. (từ trang 14 đến trang 15)
21-07-2010 Chỉ thị số 03/2010/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bình Dương. (từ trang 16 đến trang 19)
06-07-2010 Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An về việc phân cấp trong đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Dĩ An. (từ trang 20 đến trang 23)
27-07-2010 Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo v/v ban hành bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phú Giáo. (từ trang 24 đến trang 30)
07-07-2010 Quyết định số 09/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên ban hành Quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Thanh tra huyện Tân Uyên. (từ trang 31 đến trang 39)
08-07-2010 Quyết định số 10/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên về việc điều chỉnh quy định việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa tại Ủy ban nhân huyện Tân Uyên ban hành kèm theo Quyết Định 08/2010/QĐ-UBND ngày 19/5/2010 của UBND huyện. (từ trang 40 đến trang 41)
01-07-2010 Quyết định số 1910/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thay đổi thành viên các Tổ công tác, Ban chỉ đạo, Hội đồng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập. (từ trang 42 đến trang 45)
22-07-2010 Kế hoạch số 2143/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2010 - 2015. (từ trang 46 đến trang 55)
39,939,878 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner