Tổng tập Công báo
Năm 2020
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2020

Công báo số 01 xuất bản ngày 09-02-2007: 28 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
02-01-2007 Quyết định số 01/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bình Dương. (từ trang 04 đến trang 08)
12-01-2007 Quyết định số 04/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi một số nội dung của Quyết định số 114/2006/QĐ-UBND ngày 05/5/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng tỉnh Bình Dương. (trang 09)
12-01-2007 Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh định mức, phương thức thu, chi một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, giáo viên và học sinh ngành Giáo dục - Đào tạo. (từ trang 10 đến trang 12)
15-01-2007 Quyết định số 06/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân tỉnh Khóa VII (nhiệm kỳ 2004 – 2009). (từ trang 13 đến trang 46)
09-01-2007 Chỉ thị số 01/2007/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ động vật hoang dã. (từ trang 47 đến trang 54)
04-01-2007 Quyết định số 01/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một về việc ban hành Quy định bố trí các ngành nghề sản xuất công nghiệp trên địa bàn thị xã Thủ Dầu Một. (trang 55)
02-01-2007 Quyết định số 01/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bình Dương. (từ trang 56 đến trang 57)
02-01-2007 Quyết định số 02/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. (từ trang 58 đến trang 62)
04-01-2007 Quyết định số 15/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập Hội đồng thanh lý vườn điều và rừng trồng thuộc Chương trình trồng mới 5 triệu ha rừng tỉnh Bình Dương. (từ trang 63 đến trang 64)
04-01-2007 Quyết định số 16/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v phê duyệt kinh phí bồi thường, giải toả Công trình: Trường THPT Phan Bội Châu huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. (trang 65)
04-01-2007 Quyết định số 17/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v phê duyệt kinh phí bồi thường Công trình: Xây dựng Đường Mả 35, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương. (từ trang 66 đến trang 69)
04-01-2007 Quyết định số 18/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v phê duyệt kinh phí bồi thường, giải tỏa Công trình: Cụm văn hóa xã Long Tân, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. (trang 70)
04-01-2007 Quyết định số 19/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v bổ sung chính sách bồi thường, hỗ trợ Công trình: Cụm Công nghiệp – Thương mại - Dịch vụ thị trấn Tân Phước Khánh, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. (từ trang 71 đến trang 72)
04-01-2007 Quyết định số 20/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v phê duyệt kinh phí bồi thường, giải tỏa đợt 4 Công trình: Khu tái định cư Chánh Nghĩa, thị xã Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương. (từ trang 73 đến trang 74)
05-01-2007 Quyết định số 21/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng Công trình: Xây dựng mới các cầu Hố Đá, Thị Tính, Căm Xe trên đường ĐT 749a – huyện Dầu Tiếng – tỉnh Bình Dương. (từ trang 75 đến trang 77)
05-01-2007 Quyết định số 24/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v phê duyệt dự toán kinh phí bồi thường, giải tỏa Công trình: Khu Công nghiệp – Đô thị Bàu Bàng, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương. (từ trang 78 đến trang 79)
05-01-2007 Quyết định số 25/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kinh phí bồi thường đợt 5 Công trình: Khu di tích cách mạng và du lịch sinh thái Hố Lang xã Tân Bình, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương. (từ trang 80 đến trang 81)
05-01-2007 Quyết định số 26/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v phê duyệt kinh phí đền bù (đợt I) dự án: Hệ thống thoát nước thị xã Thủ Dầu Một – giai đoạn II Hạng mục: Nạo vét gia cố các mương thu nước đổ vào rạch Ông Đành, Thầy Năng, Thủ Ngữ. (từ trang 82 đến trang 88)
05-01-2007 Quyết định số 27/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v phê duyệt kế hoạch đấu thầu công trình: Xây dựng bổ sung mạng lưới quan trắc nước dưới đất phía Nam tỉnh Bình Dương. (từ trang 89 đến trang 90)
05-01-2007 Quyết định số 28/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v phê duyệt thiết kế kỹ thuật - dự toán phát sinh Công trình: Xây dựng hệ thống thoát nước trên ĐT 743 Km 2 + 500 đến Km 8 + 512,6 Hạng mục: Phát sinh mương dẫn vào hố ga. (từ trang 91 đến trang 92)
05-01-2007 Quyết định số 29/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v phê duyệt lại kế hoạch đấu thầu Công trình: Láng nhựa đường vào khu dân cư Long Nguyên, xã Long Nguyên, huyện Bến Cát. (từ trang 93 đến trang 94)
05-01-2007 Quyết định số 36/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v điều chỉnh danh sách các đơn vị và số mặt hàng trúng thầu thuốc, vật tư y tế tiêu hao quý IV/2006 ban hành kèm theo Quyết định số 5485/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2006 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương. (từ trang 95 đến trang 97)
05-01-2007 Quyết định số 38/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v thành lập nhân sự ban quản lý dự án ADB Dự án: Cấp nước và vệ sinh đô thị Nam Thủ Dầu Một, thuộc dự án cấp nước và vệ sinh cho các thị xã, thị trấn, khoản vay 1880-VIE (SF) ADB. (từ trang 98 đến trang 99)
08-01-2007 Quyết định số 61/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Bảo tồn sinh thái Phú An. (từ trang 100 đến trang 101)
08-01-2007 Quyết định số 64/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v cấp bằng công nhận Trường Mẫu giáo Tân Định, huyện Bến Cát đạt chuẩn Quốc gia, giai đoạn 2002 – 2005. (trang 102)
08-01-2007 Quyết định số 65/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v cấp Bằng công nhận Trường Mầm non Họa Mi, huyện Bến Cát đạt chuẩn Quốc gia, giai đoạn 2002 – 2005. (trang 103)
08-01-2007 Quyết định số 66/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v cấp Bằng công nhận Trường Mầm non Tân Hưng, huyện Bến Cát đạt chuẩn Quốc gia, giai đoạn 2002 – 2005. (trang 104)
09-01-2007 Quyết định số 87/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Dương. (từ trang 105 đến trang 106)
40,038,198 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner