Tổng tập Công báo
Năm 2019
Năm 2018
Năm 2017
Năm 2016
Năm 2015
Năm 2014
Năm 2013
Năm 2012
Năm 2011
Năm 2010
Năm 2009
Năm 2008
Năm 2007
Năm 2006
Cơ quan ban hành
CP
Bộ Công an Tổng cục Cảnh sát
BTNMT
Bộ Tư pháp - Bộ Tài nguyên và Môi trường
Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Trung tâm Công báo tỉnh
BCĐPCI
Hội đồng nhân dân tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Hội đồng nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân huyện Bến Cát
Hội đồng nhân dân huyện Dầu Tiếng
Hội đồng nhân dân thị xã Dĩ An
Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Dĩ An
Hội đồng nhân dân huyện Phú Giáo
Hội đồng nhân dân huyện Tân Uyên
Hội đồng nhân dân thị xã Thuận An
Hội đồng nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân huyện Bến Cát
Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng
Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An
Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo
Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Thuận An
Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An
Hội đồng nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một
Hội đồng nhân dân thị xã Bến Cát
Hội đồng nhân dân thị xã Tân Uyên
Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên
Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Tân Uyên
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên

Tổng tập Công báo năm 2019

Công báo số 02 xuất bản ngày 28-02-2007: 27 văn bản

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
15-01-2007 Quyết định số 07/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 87/2004/QĐ-UBND ngày 23/7/2004 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phân công các thành viên Uỷ ban nhân dân tỉnh khoá VII (nhiệm kỳ 2004 – 2009). (trang 04)
17-01-2007 Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chức năng quản lý kỹ thuật an toàn về nạp khí dầu mỏ hóa lỏng vào chai. (trang 05)
22-01-2007 Quyết định số 09/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 237/2005/QĐ-UBND ngày 04/11/2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Bình Dương. (trang 06)
24-01-2007 Quyết định số 10/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án trợ giúp người tàn tật giai đoạn 2007 - 2010. (từ trang 07 đến trang 13)
24-01-2007 Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về Quy hoạch phát triển sự nghiệp văn hóa - thông tin tỉnh Bình Dương giai đoạn 2006 – 2010 (điều chỉnh) và định hướng đến năm 2020. (từ trang 14 đến trang 17)
24-01-2007 Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Dĩ An về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trên địa bàn huyện Dĩ An. (từ trang 18 đến trang 23)
04-01-2007 Quyết định số 09/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấp thuận điều chỉnh tổng diện tích đất và Bảng cơ cấu sử dụng đất quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore. (từ trang 24 đến trang 25)
10-01-2007 Quyết định số 98/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt kinh phí bồi thường, giải tỏa đợt 9 công trình: Đường điện 110Kv Cần Đơn – Tây Ninh, huyện Dầu Tiếng tỉnh Bình Dương. (trang 26)
10-01-2007 Quyết định số 100/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt kết quả đấu thầu công trình: Cấp nước và vệ sinh đô thị Nam Thủ Dầu Một thuộc dự án thứ 3 cấp nước và vệ sinh các thị xã, thị trấn – Khoản vay số 1880 VIE (SF) – ADB Gói thầu B/05/LCB/BD07: Tuyến ống phân phối nước sạch 50 < D < 300. (từ trang 27 đến trang 28)
10-01-2007 Quyết định số 101/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấp thuận điều chỉnh tổng diện tích đất và Bảng cơ cấu sử dụng đất quy hoạch chi tiết Khu dân cư Đồng An IV. (từ trang 29 đến trang 30)
10-01-2007 Quyết định số 102/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kinh phí đền bù bổ sung đợt 3 công trình: Khu di tích lịch sử địa đạo Tam Giác Sắt (giai đoạn 1) huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương. (trang 31)
10-01-2007 Quyết định số 103/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kinh phí đền bù (đợt 7) Công trình: Cải tạo, nâng cấp đường Cách Mạng Tháng Tám – dài 2.084m (đoạn từ ngã tư Gò Đậu đến cầu Bà Hên), thị xã Thủ Dầu Một. (trang 32)
11-01-2007 Quyết định số 107/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Đoàn kiểm tra tình hình quản lý sử dụng một số nhà công vụ tại thị trấn Lái Thiêu, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương. (từ trang 33 đến trang 34)
11-01-2007 Quyết định số 108/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v phê duyệt kinh phí bồi thường công trình Khu công nghiệp Nam Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. (trang 35)
11-01-2007 Quyết định số 111/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thay đổi, bổ sung thành viên Tổ Thư ký Ban Vì sự tiến bộ Phụ nữ tỉnh Bình Dương. (trang 36)
11-01-2007 Quyết định số 122/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu công trình: Ban Bảo vệ chăm sóc sức khoẻ cán bộ tỉnh Bình Dương Gói thầu trang thiết bị. (trang 37)
11-01-2007 Quyết định số 131/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Tổ Thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình Phát triển thanh niên tỉnh Bình Dương đến năm 2010. (từ trang 38 đến trang 39)
11-01-2007 Quyết định số 140/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự án Hỗ trợ phát triển hệ thống y tế dự phòng tỉnh Bình Dương giai đoạn 2006 – 2011. (từ trang 40 đến trang 42)
12-01-2007 Quyết định số 141/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình Phát triển thanh niên tỉnh Bình Dương đến năm 2010. (từ trang 43 đến trang 46)
12-01-2007 Quyết định số 142/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” tỉnh. (từ trang 47 đến trang 52)
15-01-2007 Quyết định số 147/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự án Đầu tư phát triển vườn bưởi đặc sản xã Bạch Đằng, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. (từ trang 53 đến trang 54)
15-01-2007 Quyết định số 148/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu hồi đất để thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng phục vụ Công trình xây dựng Trục đường 33m khu Đông Bắc Bình An tại xã Bình Thắng, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương. (từ trang 55 đến trang 56)
15-01-2007 Quyết định số 149/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề cương dự án Xây dựng vùng rau an toàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2006 – 2010. (từ trang 57 đến trang 92)
16-01-2007 Quyết định số 153/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kinh phí đền bù (Đợt 7) Công trình: Nâng cấp, mở rộng đường Hồ Văn Cống, thị xã Thủ Dầu Một. (từ trang 93 đến trang 94)
17-01-2007 Quyết định số 170/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu lắp đặt thiết bị Công trình: Lắp đặt trang thiết bị y tế cho 4 xã mới thành lập thuộc huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương (Gồm các xã: Thạnh Hội, Tân Hiệp, Đất Cuốc, Hiếu Liêm). (từ trang 95 đến trang 96)
17-01-2007 Quyết định số 171/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh v/v thu hồi đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, giao cho Ban Quản lý dự án lưới điện – Công ty Điện lực 2 bồi thường để thực hiện Công trình xây dựng Trạm Biến áp 110Kv Bàu Bèo và Đấu nối tại xã Phú Mỹ, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. (từ trang 97 đến trang 99)
17-01-2007 Quyết định số 173/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự án xây dựng Website Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương. (trang 100)
39,672,158 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner